Lista aktualności Lista aktualności

Pomagamy innym

Po raz piąty pracownicy RDLP w Radomiu dołączyli do tysięcy osób, które w tym roku wsparły 18. edycję Szlachetnej Paczki. Najbardziej potrzebujące rodziny zostały obdarowane przez darczyńców i poczuły, że ich los nie jest innym obojętny. Leśnicy przekazali też artykuły dla kombatantów w ramach VIII Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera.

Akcja Szlachetna Paczka odbyła się pod hasłem Lubię ludzi. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom udało się dotrzeć z pomocą do ponad 17 tys. rodzin, w tym do wielu z regionu radomskiego. Jedną z rodzin wsparli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wraz z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu przygotowali paczkę dla 6-osobowej rodziny mieszkającej w Radomiu, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W paczce była też kartka ze świątecznymi życzeniami.

8 grudnia podczas finału akcji paczka została przekazana wolontariuszom, a dalej rodzinie. Spotkanie było okazją do rozmów o tym, jak łatwo znaleźć się w trudnej sytuacji i jak ważna wówczas jest pomoc i poczucie, że są ludzie, którzy bezinteresownie potrafią pomóc innym.

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, którego ideą jest mądre pomaganie, a przy tym budowanie wspólnoty opartej na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji.

Pracownicy RDLP w Radomiu kolejny raz włączyli się też w akcję VIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera. Jej celem jest pomoc kombatantom, które są często samotnymi osobami, potrzebującymi wsparcia. 7 grudnia nasi pracownicy zebraną żywność i środki czystości przekazali koordynatorowi akcji.

Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w te szlachetne akcje i pomogliśmy uwierzyć osobom w trudnej sytuacji, że wszystko jest możliwe!