Lista aktualności Lista aktualności

Razem z LOP dla ochrony przyrody

28 listopada w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się konferencja „65 lat w służbie ochrony przyrody”. Radomski Okręg Ligi Ochrony Przyrody świętował 65-lecia utworzenia.

Organizatorami konferencji byli Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, a jej partnerem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji współpracujących z RDLP w Radomiu, leśnicy, działacze LOP. Obecni podczas wydarzenia byli Janusz Łakomiec, wiceprezes Zarządu Głównego LOP, Wiesław Wiącek, wiceprezes Zarządu Okręgu w Lublinie LOP, Katarzyna Mierzejewska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Marcin Łukasiewicz, wiceprezes ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Gości powitali Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu oraz dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Elżbieta Molenda wspomniała Stanisława Krzyżanowskiego, założyciela Okręgu Radomskiego oraz przekazała pozdrowienia od Edmunda Fabiańskiego, długoletniego prezesa LOP. Podkreśliła, że działalność w LOP to służba w ochronie rodzimej przyrody. Dyrektor pogratulował Okręgowi Radomskiemu LOP jubileuszu, podziękował działaczom za wspólne przedsięwzięcia i działalność dla ojczystej przyrody, szczególnie tej lokalnej oraz za wychowanie i kształtowanie młodych pokoleń dzieci i młodzieży w kierunku szacunku dla przyrody. Podkreślił, że LOP najstarszą i najważniejszą organizacją zajmującą się ochroną przyrody w Polsce.

Piotr Kacprzak, wiceprezes ZO LOP, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu przedstawił w formie prezentacji 65 lat Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody. Były wspomnienia ważnych wydarzeń, wspólnych wyjazdów terenowych i zdjęcia sprzed lat. Całość historii 65 lat LOP będzie można przeczytać w monografii autorstwa Piotra Kacprzaka, której wydanie wsparła ENEA. Uczestnicy oglądali również wystawę dotyczącą działalności radomskiego okręgu LOP. Z ENEĄ łączy też leśników społeczna odpowiedzialność realizowanych działań i aktywność w zakresie ochrony przyrody. O „Zielonym obliczu elektrowni Kozienice” opowiedział Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Swoją działalność zaprezentował też wspierający działalność Ligi Paweł Marczykowski z firmy Tricorama – magia iluzji.

Gratulacje Zarządowi Okręgu LOP złożył Janusz Łakomiec, wiceprezes Zarządu Głównego LOP. Wręczono też odznaczenia i nagrody: Medale Ligi Ochrony Przyrody „Za zasługi dla przyrody i kształtowania środowiska”, odznakę Zarządu Głównego LOP „Zasłużony dla ochrony przyrody”, „Złotą Odznakę Honorową LOP”, „Srebrną Odznakę Honorową LOP”, i okolicznościowe Medale Zarządu Okręgu LOP w Radomiu z napisem „65 lat Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody 1954-2019 – w służbie ochrony przyrody”. Uhonorowano też opiekunów Szkolnych Kół LOP i działaczy LOP. Szkolne Koło LOP przy Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach otrzymało dyplom i puchar za zdobycie „Super Mistrza LOP”, podobne odznaczenie „Mistrza LOP” otrzymało też Szkolne Koło LOP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie. Wśród odznaczonych byli też leśnicy i przedstawiciele współpracujących organizacji i instytucji, a RDLP w Radomiu przekazała nagrody książkowe dla Szkolnych Kół LOP.