Lista aktualności Lista aktualności

Turniej pożarniczy powiatu lipskiego

15 marca w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku odbyły się eliminacje powiatu lipskiego do 45. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. RDLP w Radomiu oraz nadleśnictwa Marcule i Zwoleń wsparły organizację przedsięwzięcia.

Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli: eliminacji środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnokrajowych. Od 3 do10 lutego na terenie powiatu lipskiego przeprowadzono eliminacje gminne w miejscowości: Rzeczniów, Solec nad Wisłą, Sienno, Bąkowa (gm. Ciepielów), Lipsko oraz w Chotczy. 

Uczestnicy turnieju byli podzieleni na trzy kategorie:

  • szkoły podstawowe klasy I-IV,
  • szkoły podstawowe klasy V-VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe 

Łącznie udział wzięło 138 uczniów.

Najlepsi reprezentowali swoje gminy na szczeblu powiatowym.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 15 marca 2023 roku w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe i Państwowa Straż Pożarna w Lipsku. RDLP w Radomiu oraz nadleśnictwa Marcule i Zwoleń ufundowały nagrody dla laureatów turnieju oraz przekazały materiały informacyjne dla uczestników.

Zgodnie z regulaminem OTWP eliminacje na szczeblu powiatowym zostały przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast w ścisłym finale o pierwsze miejsca z każdej grupy a tym samym o wstęp do eliminacji wojewódzkich, uczestnicy odpowiadali ustnie.

Państwowa Straż Pożarna jako jednostka współpracująca przy organizacji ww. eliminacji przygotowała odpowiednie zestawy pytań, sporządziła dokumentację z etapów eliminacji oraz formalnie je przeprowadziła.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tekst na podstawie: https://www.gov.pl/web/kppsp-lipsko/eliminacje-gminne-w-ramach-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom-na-terenie-powiatu-lipskiego