Lista aktualności Lista aktualności

Upamiętnienie powstania styczniowego na 100-lecie Nadleśnictwa Daleszyce

22 listopada miejsce zwycięskiej bitwy w powstaniu styczniowym pod Hutą Szczeceńską zostało upamiętnione przez ufundowanie przez leśników pomnika i posadzenie Dębu Niepodległości. W ten sposób leśnicy uczcili 100-lecie niepodległości i 100-lecie Nadleśnictwa Daleszyce.

Pomnik poświęcony zwycięskiej bitwie powstania to leśny ślad pamięci, który jest odpowiedzią na głosy społeczeństwa, aby upamiętnić miejsce szczególnej bitwy, dotychczas wzmiankowanej tylko w przekazach historycznych.  Miała ona miejsce 9 grudnia 1863 roku, w trakcie powstania styczniowego, które było największym zrywem niepodległościowym w ówczesnej Europie. Pamięć o nim była impulsem do późniejszych walk narodowowyzwoleńczych, stąd było tak ważne dla Polaków.

Uroczystość 100-lecia  Nadleśnictwa Daleszyce i 100-lecia niepodległości odbyła się wśród lokalnej społeczności, duchownych, przedstawicieli władz, samorządowców oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych instytucji, a przede wszystkim młodzieży z okolicznych szkół. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szczecnie w intencji Ojczyzny celebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Franciszka Beraka.

Następnie uczestnicy udali się do lasu, w okolice, gdzie miała miejsce bitwa. Uroczystemu odsłonięciu pomnika towarzyszyła salwa honorowa w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej Małogoski Oddział Powstańczy. Po poświęceniu pomnika, modlitwie i złożeniu kwiatów Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pasjonat historii i autor wielu publikacji przybliżył historię tego miejsca oraz postać legendarnego przywódcy powstania styczniowego Karola Kality „Rębajło” i jego oddziału powstańczego.

W dalszej części młodzież wraz z leśnikami i gośćmi posadziła Dąb Niepodległości, który został pobłogosławiony przez papieża Franciszka. Zostało mu nadane imię „Rębajło” na pamiątkę osoby Karola Kality „Rębajło” i jego legendarnego oddziału powstańczego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce przekazał certyfikat dotyczący Dębu Niepodległości młodzieży i nauczycielom ze szkół podstawowych: w Szczecnie, Pierzchnicy i Drugni prosząc o opiekę nad dębem i miejscem pamięci narodowej.

W dalszej części, która odbyła się w Szczecnie nadleśniczy Tomasz Guz przedstawił 100-letnią historię Nadleśnictwa Daleszyce oraz złożył podziękowania tym, którzy wspomagali nadleśnictwo w jego funkcjonowaniu. Okolicznościowe grafiki przedstawiające siedzibę daleszyckiego nadleśnictwa otrzymali Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Marian Grzegorz Banach, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce oraz ks. prał. Franciszek Berak, duszpasterz leśników, wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach. Na zakończenie Romuald Sadowski, regionalista opowiedział o przebiegu i znaczeniu powstania styczniowego w regionie. Goście złożyli podziękowania i gratulacje dla nadleśnictwa.

Oprawę uroczystości stanowiły poczty sztandarowe leśników i szkół oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.