Lista aktualności Lista aktualności

Uroczysta narada z okazji Regionalnych Dni Lasu

12 czerwca na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski odbyła się uroczysta narada z okazji Regionalnych Dni Lasu. Jej mottem były pamięć o śp. Janie Pawle II uczczona sadzeniem dębu pamięci oraz szacunek dla pracy leśników, w szczególności odnawiania lasu.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. Św. Jana Pawła II celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza w intencji leśników i wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu.

Po mszy św. przy kościele dla upamiętnienia 17. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II na ziemi sandomierskiej i spotkania z bracią leśną posadzono dąb pamięci. Miejsce sadzenia zostało upamiętnione kamieniem z okolicznościową tablicą. Dąb sadzili JE ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz, ksiądz kanonik Dariusz Kowalski, Dariusz Bąk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Adam Podsiadło, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, oraz zaproszeni goście i młodzież.

Kolejną częścią obchodów była uroczysta narada z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich byli parlamentarzyści, księża, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z radomską dyrekcją LP, media oraz leśnicy.

Podczas części wstępnej Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, powiedział o najważniejszym zadaniu w pracy leśnika, jakim jest sadzenie lasu. Zwrócił uwagę również, że w tym roku w czerwcu obchodzona jest w Radomiu 40. rocznica buntu robotniczego przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce, a główny protest był przed budynkiem Lasów Państwowych wówczas zajętym przez KW PZPR. Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązał do rocznicy pielgrzymki leśników na spotkanie z ojcem św. Janem Pawłem II w Sandomierzu 17 lat temu, dokładnie 12 lipca 1999 r.: – W trakcie homilii papież, nasz rodak, zwracając się do leśników i nie tylko, zaapelował o przestrzeganie moralnego nakazu ochrony naturalnego środowiska, które jest darem Boga ofiarowanym człowiekowi i wyjaśnił, że nieposzanowanie natury jest ciężkim grzechem przeciwko Bożej miłości. Dyrektor odniósł się także do ostatnich lat dotyczących funkcjonowania Lasów Państwowych, przypomniał tworzone i wdrażane obecnie programy rozwojowe wzmacniające polski model leśnictwa państwowego, m.in. współpracę z samorządowcami, przedsiębiorcami leśnymi i przemysłem drzewnym, inwentaryzację bioróżnorodności i leśne gospodarstwa węglowe. Podziękował wszystkim instytucjom, urzędom, służbom, przedsiębiorcom leśnym i drzewiarzom za współpracę z nadleśnictwami i radomską dyrekcją LP oraz pracownikom za rzetelną i dobrą służbę na rzecz lasów państwowych i leśnictwa.

W kolejnej części narady głos zabrali senator Jarosław Rusiecki oraz posłowie na sejm RP: Krzysztof Lipiec, Dariusz Bąk oraz Kazimierz Kotowski. Zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych Marek Szary odczytał list gratulacyjny od ministra środowiska Jana Szyszko. Gratulacje złożyli także dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna Zagrobelna, starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, a imieniu dyrektora RDLP w Lublinie nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba Kazimierz Kopeć. Szczególnym akcentem było podkreślenie zasług posła Dariusza Bąka, za to, że „za jego sprawą i decyzją powstał budynek biura Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski" – jak powiedział senator Jarosław Rusiecki.

W czasie narady dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak wraz z posłem na sejm RP Dariuszem Bąkiem osobom, które szczególnie zasłużyły się dla leśnictwa i gospodarki leśnej, wręczył Kordelasy Leśnika Polskiego. JE ks. bp Krzysztof Nitkiewicz uhonorowany został statuetką Jodły Świętokrzyskiej. W imieniu odznaczonych głos zabrał Piotr Słoka, leśniczy leśnictwa Izabelów w Nadleśnictwie Barycz, który wyraził radość dla docenienia przez dyrektora znaczenia codziennej, ciężkiej pracy leśników w terenie. Kordelasami Leśnika Polskiego uhonorowani zostali: Barbara Iwańska – specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w RDLP w Radomiu, Jerzy Zawadzki – naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów w RDLP w Radomiu, Wiesław Szczechowicz – naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Radomiu, Sławomir Nyga – naczelnik Wydziału Ekonomicznego w RDLP Radomiu, Stanisław Bogusławski – emerytowany pracownik RDLP w Radomiu, Stanisława Mazur – główny księgowy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Sławomir Szostek – kierownik Szkolenia Praktycznego  w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, Stanisław Kołacz – leśniczy leśnictwa Potoczek w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Andrzej Groszkowski – emerytowany leśniczy leśnictwa Szałas  w Nadleśnictwie Suchedniów, Eugeniusz Bugała – leśniczy leśnictwa Michniów w Nadleśnictwie Suchedniów, Krzysztof Kapusta – leśniczy leśnictwa Trzebień w Nadleśnictwie Dobieszyn, Wacław Boruń – emerytowany inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, Piotr Słoka – leśniczy leśnictwa Izabelów w Nadleśnictwie Barycz, Witold Młynarczyk – leśniczy leśnictwa Stoki w Nadleśnictwie Barycz, Ryszard Regulski – leśniczy leśnictwa Zawady w Nadleśnictwie Dobieszyn, Robert Senderowski – leśniczy leśnictwa Oblas w Nadleśnictwie Radom, Władysław Kuszel – emerytowany leśniczy leśnictwa Bieliny w Nadleśnictwie Stąporków.

W dalszej części narady Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej, szeroko i wieloaspektowo przedstawił zagadnienie odnowienia lasu. Podkreślił, że odnowienie wymaga myślenia, a jego weryfikatorem jest czas. Powiedział: – Nie ma użytkowania, jeśli nie ma wpierw myślenia o odnowieniu. Najpierw jest pomyślunek, co będziemy sadzić, a potem jest wycinka. Dyrektor szczególnie podkreślił również etyczny aspekt odnowienia lasu, odwołując się do przysięgi składanej przez leśników w XIX w. i okresie międzywojennym, których teksty do dziś można obejrzeć w sali historii leśnictwa radomsko-kieleckiego znajdującej się w budynku RDLP.

Na zakończenie wystąpili gospodarze miejsca: Adam Podsiadło, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, i Stanisława Mazur, główna księgowa.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Elementem podkreślającym rangę uroczystości były także sztandary leśne.