Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości na Świętym Krzyżu z udziałem leśników

12 września leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i nadzorowanych przez nią nadleśnictw oraz pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego spotkali się na Świętym Krzyżu na uroczystościach odpustowych ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Leśnicy przybyli na Święty Krzyż na zaproszenie OO Oblatów – gospodarzy Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak, dwaj jego zastępcy Marek Szary i Piotr Kacprzak oraz dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski i jego zastępca Agata Czeplina-Miernik. Mszy św. w intencji leśników i ich rodzin przewodniczył JE ks. bp Edward Frankowski. Ksiądz biskup odprawił mszę św. w ufundowanym przez Nadleśnictwo Suchedniów ornacie gotyckim.

Uroczystą liturgię uświetnił udział pocztów sztandarowych z RDLP, nadleśnictw, związków zawodowych i szkoły leśnej oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

W homilii ks. bp Edward Frankowski powiedział do leśników m.in. „Wasza praca to misja, bo zajmujecie się ochroną lasów i parków narodowych. Służycie przyrodzie i rozwijacie jej bogactwo”. Dodał także, że polskie lasy są fenomenem na skalę europejską. Dzięki temu, że nie zostały sprywatyzowane, są ogólnodostępne i służą całemu społeczeństwu. Wspomniał także o wkładzie leśników w pielęgnowanie historii Polski i dbałość o miejsca pamięci narodowej, znajdujące się na terenie lasów.

W dalszej części eucharystii leśnicy złożyli u stóp ołtarza dary leśne, a na zakończenie mszy św. oddali cześć relikwii Chrystusowego Krzyża.

Po mszy św. do leśników zwrócił się dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. W swoim przemówieniu powiedział m.in. „Las jest dla nas miejscem pracy, ale też życia duchowego, ponieważ to miejsce jest dziełem samego Boga. Naszą misją jest ukazywanie ludziom, jak znakomity jest Boży świat i jak bogata jest przyroda”. Dyrektor Kubica podziękował też leśnikom za ich pracę oraz ojcom oblatom i organizatorom za umożliwienie leśnikom pielgrzymowania na uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu.