Lista aktualności Lista aktualności

Wielkanoc 2023

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Z okazji
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składam Państwu życzenia
wszelkiego dobra, pokoju,
nadziei i miłości
oraz Błogosławieństwa Bożego

W imieniu własnym oraz pracowników
Regionalnej Dyrekcji
 Lasów Państwowych w Radomiu

Dyrektor
dr inż. Andrzej Matysiak