Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie na rzecz niepełnosprawnych

16 lutego w Baryczy odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono sprawę przekazania nieruchomości na rzecz osób niepełnosprawnych – efekt współpracy Lasów Państwowych, wojewody świętokrzyskiego i zarządu powiatu koneckiego.

Dzięki współdziałaniu tych podmiotów dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy będą mieli lepsze warunki do pobytu w ośrodku i nauki. Dotychczas internat znajdował się na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Barycz. Dzięki staraniom samorządowców, administracji rządowej i leśników udało się teren z internatem zamienić na drogę w lesie na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Droga do przekazania terenu z internatem ze względu na wymogi prawne była długa. Starostwo nie posiadało odpowiedniej do zamiany nieruchomości, tak więc w urzędzie wojewódzkim znaleziono nieruchomość – była to droga publiczna na terenie leśnym znajdującym się po sąsiedzku – w Nadleśnictwie Stąporków, w pobliżu rezerwatu przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem” nadająca się do celów gospodarki leśnej i taka, która mogłaby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe lasów. Najpierw w drodze darowizny została ona przekazana przez wojewodę powiatowi koneckiemu, kolejny krok to przekazanie jej Nadleśnictwu Stąporków w zamian za grunt z internatem będący w zarządzie Nadleśnictwa Barycz.

Na konferencji obecni byli: Bartłomiej Dorywalski, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, Bogdan Soboń i Andrzej Lenart, starosta i wicestarosta konecki, Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Wojciech Bomba, nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz i Zbigniew Wijas, nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków. Dyrektor, pracownicy i uczniowie ośrodka wręczyli im podziękowania za pomoc w przekazaniu internatu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest to przedsięwzięcie, które udało się sfinalizować po dziesięciu latach starań.

Dyrektor RDLP w Radomiu wyraził zadowolenie z realizacji przedsięwzięcia: – Działania te to efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową, a Lasami Państwowymi, to przykład porozumienia w szerszym gronie na rzecz pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Podkreślił, że leśnicy są zadowoleni – wskutek zamiany zyskali drogę przydatną dla gospodarki leśnej i celów przeciwpożarowych.

Już wkrótce nastąpi formalne przekazanie i tym samym możliwe będzie inwestowanie w rozwój tej jedynej na terenie powiatu szkoły specjalnej. Obecnie uczy się w niej ponad stu uczniów w różnym stopniu niepełnosprawnych intelektualnie, a czterdziestu korzysta z internatu. Plany rozwoju są duże, dzieci z problemami jest coraz więcej, szkoła daje im możliwość zdobycia zawodu  i poprawia ich funkcjonowanie w społeczeństwie, a często po prostu jest sposobem na przebywanie wśród innych ludzi. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wyglądają pracownie i posłuchać o planach. Już wkrótce dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnej pracowni kuchennej, ceramicznej oraz stolarskiej. Powstanie też nowy internat i hala sportowa.

Ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nadleśnictwo Barycz nadal będzie współpracowało. Od wielu lat leśnicy prowadzą w szkole oraz w pobliskim lesie zajęcia edukacyjne dla uczniów.