Lista aktualności Lista aktualności

Wyjątkowe pomniki przyrody w Nadleśnictwie Radoszyce

Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w ostatnich miesiącach zostały powołane cztery nowe pomniki przyrody ożywionej. To efekt udziału nadleśnictwa w społecznej, regionalnej akcji Pomniki dla Natury. Wyjątkowym drzewom nadano imiona nawiązujące do osób związanych z regionem lub środowiskiem leśników: „Dąb Hubal, „Lipa Tereska”, „Buk Robert” i „Buk Mateusz”.

Nowo uznane pomniki przyrody to wiekowe i okazałe drzewa, które warto zachować ze względu na znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe. Są także cenne dla nauki i lokalnej społeczności – nawiązują do historii i kultury regionu. Ich szczególnym atutem jest wartość estetyczna wpływająca na walory krajobrazowe oraz fakt tworzenia się tzw. mikrosiedlisk, które służą m.in. ptakom i owadom. Pomniki te będą swoistym „bankiem rodzimych genów”, ponieważ biorąc pod uwagę ich cechy fenotypowe można założyć tezę, iż posiadają również wartościowe cechy genetyczne. W przyszłości mogą stać się przedmiotem badań naukowych lub innych opracowań.

Imiona pomników nawiązują do historii regionu i leśnictwa tego terenu. Oddziały Henryka Dobrzańskiego, którego pseudonimem nazwano jeden z pomników, intensywnie działały na tym terenie, a on sam stacjonował w leśniczówce w miejscowości Zychy. Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce wyznaczono również szlak Majora Hubala do którego nawiązuje nazwa pomnika. Z kolei Marianna Cel „Tereska” pochodziła ze wsi Cis w Rudzie Malenieckiej – była jedyną kobietą w oddziałach Hubala.

W ostatnich miesiącach uchwałami Rady Gminy Ruda Maleniecka powołano dwa pomniki przyrody:

  • Dąb Hubal – dąb szypułkowy, wiek 161 lat, obwód 390 cm (na wys. 1.3 m) oraz wysokość 29 m. Dąb rośnie w uroczysku „Piekiełko” w rezerwacie przyrody „Piekiełko Szkuckie”;
  • Lipa Tereska – lipa drobnolistna, wiek 121 lat, obwód 320 cm (na wys. 1.3 m) oraz wysokość 25 m. Lipa znajduje się przy dawnej siedzibie nadleśnictwa, na terenie zabytkowego parku podworskiego.

Kolejne dwa pomniki powołano Uchwałami Rady Gminy Słupia Konecka:

  • Buk Robert – buk zwyczajny, wiek 151 lat, obwód 464 cm (na wys. 1.3 m) oraz wysokość 31 m. Buk znajduje się w uroczysku Bukowie, w Leśnictwie Ruda Pilczycka;
  • Buk Mateusz – buk zwyczajny, wiek 150 lat, obwód 406 cm (na wys. 1.3 m) oraz wysokość 30 m. Buk znajduje się w uroczysku Bukowie, w Leśnictwie Ruda Pilczycka.

Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce znajduje się obecnie 8 pomników przyrody. Poprzednie cztery uznano w latach 90. XX wieku. Nowe pomniki zostały wytypowane w ramach społecznej akcji Pomniki dla Natury. Została ona zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu. W ramach akcji w 2020 r. złożono do gmin 136 wniosków o powołanie pomników przyrody, do tej pory ustanowiono 43. W 2021 roku przybędzie zatem kilkadziesiąt kolejnych pomników przyrody na terenie RDLP w Radomiu.