Lista aktualności Lista aktualności

Wystawa „Nie zapomnij Niezapominajki”

Od 31 grudnia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku im. red. Andrzeja Zalewskiego można oglądać wystawę „Nie zapomnij Niezapominajki. Święto Polskiej Niezapominajki na kartach leśnej historii”.

Wystawa powstała jako podsumowanie dwudziestu edycji Święta Polskiej Niezapominajki. Zebrane materiały to jedynie początek opracowania bogatego materiału dotyczącego „święta jednoczącego ludzi pod hasłem wzajemnej życzliwości i będącego dowodem uwielbienia rodzimej przyrody”, które zapoczątkował w 2002 roku red. Ekoradia Andrzej Zalewski.

Wystawa składa się z 13 nowoczesnych paneli ekspozycyjnych, w których opisano i opatrzono zdjęciami następujące zagadnienia:

  1. O niezapominajkach, czyli niezabudkach
  2. Święto serdeczności, życzliwości i poszanowania przyrody
  3. Wspomnienie o redaktorze Andrzeju Zalewskim
  4. Pamięć o niezapomnianym Redaktorze
  5. Leśny Ośrodek Edukacyjny stolicą Niezapominajki
  6. Szlakiem Niezapominajki
  7. Kwiaty pamięci – niezapominajka w kulturze narodów

8.-13. Pamiętamy Niezapominajki (5 plansz zawierających dokumentację poprzednich edycji Święta Polskiej Niezapominajki).

Miejscem ekspozycji wystawy jest Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom w Jedlni-Letnisku, gdzie odbywały się kolejne edycje Święta Polskiej Niezapominajki, a osobę red. Andrzeja Zalewskiego upamiętniono tablicą i nadaniem ośrodkowi imienia Redaktora. Był on częstym gościem na terenie Puszczy Kozienickiej, a szczególnie Jedlni-Letnisko, której jest honorowym obywatelem. Odwiedzał także region świętokrzyski, z którego wywodzili się jego przodkowie (z Sieradowic koło Bodzentyna). Ważnymi miejscami na mapie Niezapominajki były Wielka Wieś, Chmielnik, czy Zagnańsk. Redaktor Andrzej Zalewski był wielkim przyjacielem leśników, członkiem Bractwa leśnego, za popularyzację tematyki leśnej został w 2003 roku odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego – najwyższym odznaczeniem leśników. Dziś ideę Święta Polskiej Niezapominajki kontynuują rodzina, przyjaciele, leśnicy, przyrodnicy, szkoły i inni entuzjaści Niezapominajki.

Wystawa skierowana jest do ogółu społeczeństwa, zarówno dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, całych rodzin, czy innych grup społecznych. Otwartość i dostępność lasów, a także ich ochrona i edukacja leśna społeczeństwa są ogromnie istotnymi elementami działań Lasów Państwowych, stąd leśnicy zapraszają do popularyzowania idei Święta Polskiej Niezapominajki, ważnego dla przekazywania wiedzy o rodzimej przyrodzie, a zwłaszcza bogactwie lasów i korzyściach z nich płynących, zarówno w wymiarze przyrodniczym, jak i gospodarczym czy społecznym.

Istnieje możliwość zwiedzania na miejscu lub wypożyczenia wystawy. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Nadleśnictwem Radom.

Wystawa jest dostępna:

Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko

Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko

tel. 48 322 10 11, 322 16 00, jedlnia@radom.lasy.gov.pl

Hubert Ogar, Specjalista Służby Leśnej

nr tel. 533 565 607

nr tel. (48) 345 13 69, (48) 345 17 22

e-mail: hubert.ogar@radom.lasy.gov.pl

 

Koncepcja wystawy: Edyta Nowicka, RDLP w Radomiu i Hubert Ogar, Nadleśnictwo Radom.

Opracowanie: ARTIGRAF Tomasz Fijałkowski

Zdjęcia, materiały: arch. Wandy Gembarzewskiej, Małgorzaty Karaśkiewicz, Jerzego Jacka Karaśkiewicza, Edyty Nowickiej, Huberta Ogara, Justyny Olbryś, Doroty Święckiej, Bernardy Zegarek, Gminy Jedlnia-Letnisko, Nadleśnictwa Radom, Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Radomiu, Miasta i Gminy Chmielnik, RDLP w Radomiu, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.

W wystawie wykorzystano materiały z publikacji „Niezapominajki z polskiej bajki”, Edward Marszałek (red.), Ruthenus 2009, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Nowy Kurier Chmielnicki, wyd. Chmielnickie Centrum Kultury, zbiory pocztówek Edwarda Marszałka.

Dofinansowanie: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych