Lista aktualności Lista aktualności

XX Targi LAS-EXPO W KIELCACH

Już po raz XX, tym razem wyjątkowo jesienią, od 8 do 10 października Lasy Państwowe zapraszają na Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. W myśl ogólnopolskiej kampanii społecznej Lasów Państwowych „DLA LASU, DLA LUDZI” leśnicy będą informowali o różnych funkcjach pełnionych przez lasy, opowiedzą o tym jak godzą różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju jednocześnie chroniąc przyrodę i zapewniając trwałość lasu.

Podobnie do lat ubiegłych, LAS-EXPO objęte zostały patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Targi LAS-EXPO i odbywające się równolegle targi AGROTECH to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy oraz rolników w naszym kraju. W 2019 roku, podczas ostatniej edycji teren targów odwiedziło ponad 75 tys. osób. Podczas targów LAS-EXPO prezentowane będą najnowsze maszyny, narzędzia i urządzenia oraz technologie stosowane w gospodarce leśnej i przemyśle drzewnym w kraju i zagranicą. Producenci maszyn i urządzeń będą rywalizowali w konkursie dla wystawców.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów, Zagnańsk zapraszają zwiedzających Targi Las-Expo do odwiedzenia stoiska promocyjnego Lasów Państwowych. Na gości będzie czekać fachowa wiedza ze strony leśników oraz wiele atrakcji.

Na stoisku przygotowanym we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych promowana będzie działalność gospodarcza LP, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych i ekologicznych lasów. Fachowe porady będą dotyczyły szczegółów prowadzenia gospodarki leśnej, odnowień, możliwości zakupu drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych. Będzie można wymienić doświadczenia dotyczące nowych technologii, maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie do wykonywania prac leśnych, monitorowania stanu lasu, planowania i analizowania.

Tegoroczna wystawa będzie nawiązywała do ogólnopolskiej kampanii społecznej Lasów Państwowych „DLA LASU, DLA LUDZI”. Leśnicy opowiedzą jak starają się godzić jednocześnie różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju, czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz w jaki sposób dbają o zapewnienie trwałości lasu i chronią przyrodę. Szczególne miejsce będzie miało informowanie o znaczeniu lasów dla przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz szczególnej roli terenów leśnych w obrębie miast.

Leśnicy będą mówić o działaniach na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu realizowanych w ramach projektów Lasów Państwowych, w tym dotyczących małej retencji, przeciwpożarowego, leśnych gospodarstw węglowych, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony siedlisk i gatunków, a także innych działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Będzie można porozmawiać z leśnikami i w bezpośrednim kontakcie wymienić doświadczenia i uzyskać informacje o lasach i pracy leśnika.

Zwiedzający otrzymają materiały promocyjno-edukacyjne: foldery, mapy, przewodniki opisujące najciekawsze miejsca w lasach RDLP w Radomiu oraz sadzonki drzew leśnych. Leśnicy będą informowali o programie Zanocuj w lesie i portalu turystycznym Lasów Państwowych czaswlas.pl.

Specjalną atrakcją będzie obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu, który tworzą leśnicy – pasjonaci muzyki myśliwskiej. Obecni będą także sygnaliści i sokolnicy z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

UWAGA:

Dodatkowe informacje dot. przestrzegania wymogów odnośnie przeciwdziałania COVID-19:

 

Ekspozycję można zwiedzać:

  • 8 października 10.00-17.00
  • 9 października 9.00-17.00
  • 10 października 9.00-17.00

 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/las-expo https://www.targikielce.pl/las-expo/o-wydarzeniu/informacje-dla-zwiedzajacych