Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to działalność pracowników Lasów Państwowych, dzięki której coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje ochrona przyrody i obcowanie z naturą.