Asset Publisher Asset Publisher

Scenariusze zajęć z zakresu edukacji leśnej

Obecne realia spowodowane pandemią oraz związane z nią regulacje wymusiły duże ograniczenie tradycyjnych form edukacji, a zwłaszcza edukacji leśnej. Szczególnego znaczenia nabrały zajęcia edukacyjne prowadzone online, jednak dla części osób ten tryb prowadzenia zajęć może stanowić zdecydowaną nowość. Aby ułatwić to zadanie, przekazujemy w Wasze ręce zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Można je wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.