Asset Publisher Asset Publisher

Bieg Pszczelarza – „Dobre z Lasu” w Nadleśnictwie Przysucha

„Bieg Pszczelarza" wraz z imprezą towarzyszącą: „Dobre z Lasu, czyli zdrowa żywność z przysuskich lasów oraz sadzenie drzew i krzewów miododajnych” odbył się w sobotę 06.05.2023 r. na terenie obiektu turystycznego ,,Skałki” Nadleśnictwa Przysucha.

Organizatorami przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Przysucha oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej. W pierwszej części wydarzenia, na terenie Leśnictwa Zapniów posadzone zostały sadzonki  drzew i krzewów miododajnych, a następnie odbył się bieg pszczelarza. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy nadleśnictwa, członkowie stowarzyszenia pszczelarzy, zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych i terytorialnych, żołnierze WOT, strażacy, harcerze, przedstawiciele Aresztu Śledczego w Radomiu, służby medyczne oraz mieszkańcy Przysuchy, uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych zakładów, stowarzyszeń  i organizacji społecznych.

Wśród zaproszonych gości był Pan Dariusz Bąk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który w swoim wystąpieniu podkreślił nieocenioną rolę Lasów Państwowych  w kształtowaniu polskiej przyrody oraz ich społeczne znaczenie w czasach historycznych i współczesnych.

Głównym celem zorganizowanego przedsięwzięcia było zapoznanie społeczności lokalnej z ideą pn.: „Dobre z Lasu”, promowanie wiedzy o roli i znaczeniu pszczół w środowisku leśnym oraz tradycji leśnej żywności ze szczególnym uwzględnieniem miodów, dziczyzny, owoców leśnych i grzybów,  promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu, upowszechnianie biegania, integracja lokalnych środowisk jako działania wzmacniającego poczucie wspólnoty.

W słowach powitania Nadleśniczy Czesław Korycki podkreślił rolę lasów w kształtowaniu środowiska przyjaznego bytowaniu pszczół oraz upowszechnianiu działań na rzecz powrotu pszczół do lasu, popularyzowania miodu z polskich lasów oraz pszczelarstwa i bartnictwa w szeroko rozumianym pojęciu. Żeby ocalić pszczoły, wystarczy stworzyć im sprzyjające warunki, zapewniając im bazę pokarmową poprzez sadzenie drzew  i krzewów miododajnych dostarczających nektar i pyłek, jak również rozwijać świadomość społeczeństwa poprzez współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami pszczelarskimi, kołami łowieckimi, szkołami i przedszkolami. Taka akcja jest też okazją do ożywienia regionu, poprzez odtwarzanie bartnictwa w regionie przysuskim - historycznie powiązanym z pszczelarstwem. Słowo: pszczelarz w prosty i logiczny sposób kojarzy się z pszczołami. Nadleśniczy podkreślił również, że Lasy Państwowe realizują kilka projektów mających na celu popularyzowanie żywności pochodzącej ze środowiska naturalnego z uwzględnieniem dziczyzny i tego co las daje, a więc miód, płody runa leśnego – grzyby i owoce leśne. Dziczyznę na tle jakości żywieniowej innych mięs wyróżnia to, że zawiera dużo więcej łatwostrawnego białka, mioglobiny i aminokwasów egzogennych, mniejszą ilość tłuszczu przy korzystniejszym stosunku kwasów tłuszczowych i więcej szczególnie ważnych w profilaktyce zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto zawiera mniej cholesterolu, więcej witamin z grupy B, potasu, fosforu, cynku, magnezu, a przede wszystkim żelaza. Jest to produkt mniej kaloryczny, a więc bardziej dietetyczny.

Wprowadzenie na rynek polski marki „Dobre z Lasu” gwarantuje, że żywność, którą spożywamy, jest zdrowa i smaczna. Marka „Dobre z Lasu” korzysta z produktów pochodzących z lokalnych źródeł, wspierając przy tym niszowy rynek przetwórstwa leśnych produktów niedrzewnych przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

Jest to symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny  z misją Lasów Państwowych, oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Podczas imprezy swoje stoiska promocyjne zaprezentowały Koła Łowieckie „Dzik” Warszawa, „Ostoja” Radom, Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie, Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzynna, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej, Nadleśnictwo Przysucha, Areszt Śledczy w Radomiu, Hortex sp. z o.o. Oddział ZPOW w Skrzyńsku. Podczas zwiedzania stoisk można było skosztować różnego rodzaju potraw i produktów przygotowanych z dziczyzny, miodu i owoców leśnych, zapoznać się z rodzajem pracy pszczelarza, leśnika, myśliwego, służby więziennej. Wszystkie zaprezentowane dania zostały przygotowane przez zaproszone koła łowieckie i koła gospodyń wiejskich. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na najmłodszych uczestników imprezy czekało wiele atrakcji  w postaci gier i zabaw na stoisku edukacyjnym Nadleśnictwa Przysucha, słodkie upominki w postaci ciasteczek z motywem pszczelim oraz jazda konna nadzorowana przez  przedstawicieli  Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.

Kolejnym elementem zorganizowanego w sobotę wydarzenia był „Bieg Pszczelarza”. Zadaniem dorosłych uczestników biegu, było pokonanie 9 km trasy i wykonanie zadania specjalnego, które polegało na posadzeniu sadzonki drzewka miododajnego. Młodzież pokonywała dystans 1 kilometra, najmłodsi zaś uczestnicy, pod opieką rodziców odległość 0,3 km. Niezapomnianą atrakcją zawodów była piękna, wiosenna sceneria lasu.

Ostatnim punktem programu było ogłoszenie wyników, na które wszyscy oczekiwali z niecierpliwością.  Klasyfikacja zawodników przedstawia się następująco:

Bieg dorosłych na dystansie 9 km:

1 miejsce – Adrian Kwapisz z Kotfina

2 miejsce – Paweł Janik – 63 Batalion Lekkiej Piechoty z Nowego Miasta n/Pilicą (6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej)

3 miejsce – Piotr Wijata – 62 Batalion Lekkiej Piechoty z Radomia (6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej)

Bieg młodzieży na dystansie 1 km:

1 miejsce – Szymon Fidos z Wymysłowa

2 miejsce – Adam Jasak z Janikowa

3 miejsce – Gabriel Knop z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim

Bieg dzieci na dystansie 300 m:

1 miejsce – Natalia Fidos z Wymysłowa

2 miejsce – Tymon Dąbrowski z Antoniowa

3 miejsce – Leon Dąbrowski z Antoniowa

Nad organizacją i przebiegiem biegu czuwał st. chorąży szt. rezerwy Krzysztof Koselski.

Zadowoleni, z poczuciem dobrze zrealizowanego celu, wdzięczni za obecność i pomoc w organizacji uroczystości, mówimy do widzenia i czekamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.