Asset Publisher Asset Publisher

Bohaterom Powstania Styczniowego

19 maja w miejscu obozowiska powstańczego płk. Kality Rębajły w Lasach Cisowskich na terenie Nadleśnictwa Daleszyce odbyła się niezwykła, patriotyczna uroczystość. W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odtworzony i poświęcony został Krzyż Powstańców Styczniowych, który stanął w miejscu zniszczonego w czasach powojennych krzyża z 1938 roku.

Uroczystość nawiązywała do upamiętnienia Bohaterów Zrywu Styczniowego przez Przysposobienie Wojskowe Leśników w 1938 roku, w rocznicę 75-lecia wybuchu Powstania Styczniowego.

W 75 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Przysposobienie Wojskowe Leśników wraz z miejscową ludnością oraz żołnierzami z obozu ćwiczebnego 4 pułku legionów, poświęciło Krzyż Pamięci Powstańców.

Uroczystość miała miejsce 23 stycznia 1938 roku, w niewielkim wąwozie pośród gęstego lasu, w samym sercu Lasów Cisowskich. Krzyż miał być hołdem dla Powstańców z oddziału Karola Kality Rębajły, w miejscu ich obozowiska. Obozowiska, które na kilka miesięcy stało się schronieniem i bazą wypadową dla powstańców. Tu powstańców, w liczbie ponad 300 odwiedzał gen. Hauke Bosak.

Krzyż w obozowisku na Kulisach przetrwał do lat pięćdziesiątych XX w., kiedy oddziały UB wysadzając ocembrowane źródełko, w którym rzekomo miały być skryte powstańcze, a być może i partyzanckie skarby, zniszczyły go. Po latach, o miejscu i Bohaterach świadczył tu skromny obelisk wzniesiony z inicjatywy kombatantów AK z oddziału Wybranieckich, dla których dawny obóz powstańczy, w 1943 roku również na chwilę stał się schronieniem, nim założyli obozowisko docelowe na Kwarcie.

W 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, z inicjatywy Nadleśnictwa Daleszyce, odtworzono Krzyż Pamięci Powstańców.

W uroczystości 19 maja, w wąwozie na Kulisach, udział wzięły: władze samorządowe, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach oraz Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, mieszkańcy okolicznych miejscowości, członkowie grup rekonstrukcyjnych, harcerze oraz leśnicy z Nadleśnictwa Daleszyce i nadleśnictw Puszczy Świętokrzyskiej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Gościem szczególnym wydarzenia był Jan Chryzostom Czachowski, leśnik, potomek legendarnego dowódcy Powstania Styczniowego Dionizego Czachowskiego.

Mszę świętą odprawili ksiądz Tomasz Baranowski, a okolicznościową homilię wygłosił duszpasterz leśników – ks. prał. Franciszek Berak.

Podczas uroczystości poświęcono odtworzony krzyż, przy którym Apel Pamięci odczytał pan Romuald Sadowski – pasjonat historii i popularyzator wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Grupa rekonstrukcyjna – Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r. oddał salwę honorową.

Zebrani mogli też wysłuchać sesji prelekcyjnej dotyczącej zarówno historii miejsca, jak i wydarzeń z okresu powstania oraz uroczystości 1938 roku.

Podczas uroczystości pasjonaci historii odznaczyli również okolicznościowym odznaczeniem zastępcę dyrektora regionalnego RDLP w Radomiu – Piotra Kacprzaka – inicjatora wydarzenia, a jednocześnie badacza historii lasów regionu i ludzi oraz wydarzeń z nimi związanych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod krzyżem.

Organizatorzy dziękują gościom, społeczności lokalnej za udział w uroczystości, a szczególnie za słowa podczas przemówień, w których doceniono działania leśników na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu Styczniowym i wydarzeniach historycznych na terenach leśnych.