Asset Publisher Asset Publisher

Budowa ogrodzeń w związku z rozprzestrzenianiem się ASF

W Nadleśnictwie Staszów w związku z nakazem wojewody świętokrzyskiego trwają prace nad budową ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych. Ogrodzenia mają za zadanie ograniczenie przemieszczania się zwierzyny w związku z rozprzestrzenianiem się ASF (afrykańskiego pomoru świń).

Prowadzone prace wynikają z realizacji zapisów Rozporządzenia nr 7/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wykonania na terenie powiatów staszowskiego i sandomierskiego ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych oraz Rozporządzenia nr 8/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Świętokrzyskiego.

Sposób postępowania i tryb finansowania budowy ogrodzenia przez nadleśnictwo (ze środków Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji dyrektora generalnego Lasów Państwowych) został określony w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej o ASF: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/afrykanski-pomor-swin-u-dzikowBudowa ogrodzeń zostanie zakończona do końca listopada 2021 r., zgodnie z zawartą przez nadleśnictwo umową z wykonawcą. Z uwagi na wielkość środków finansowych konieczne było stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Technologia wykonania ogrodzenia wraz z niezbędnymi bramami i furtkami została określona w Rozporządzeniu nr 7/2021 Wojewody Świętokrzyskiego tj. ma być ono wykonane „w postaci ogrodzenia leśnego, analogicznego do stosowanego w drogownictwie, składającego się z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 120 cm, pali drewnianych 120 cm, rozmieszczonych co około 200 cm, bram, furt oraz z ułożonego dodatkowo pasa dolnego z żerdzi drewnianych”.

Długość ogrodzenia na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Staszów to 13 km. Łączny koszt to ok. 370 tysięcy złotych.