Asset Publisher Asset Publisher

Dąb Bartek 3D

Dąb Bartek doczekał się modelu 3D. W minioną sobotę studenci z Wydziału Leśnego AR w Krakowie kolejny raz zeskanowali to legendarne drzewo. To jeden ze sposobów na zachowanie obrazu Bartka, projekt ma też znacznie dla monitoringu stanu drzewa oraz edukacyjne.

Prace wykonano w ramach projektu Bartek 3D. To już piąte skanowanie laserowe (trzecie w stanie bezlistnym). Tym razem wykorzystano skaner naziemny FARO FOCUS 3D (w trakcie projektu testowany jest różny sprzęt dla porównania dokładności). Prace przeprowadziło 14 studentów z Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników. Skanowanie wykonano z 12 stanowisk rozlokowanych w obrębie rzutu korony (dla uzyskania obrazu konarów) i z 1 zlokalizowanego na zewnątrz (domknięcie obrazu od góry). Pogoda sprzyjała, prace wykonano w 3 godziny, nie licząc czasu przygotowania do skanowania. – Głównym celem prowadzenia projektu jest pokazanie możliwości metody skanowania naziemnego do zarchiwizowania obrazu dębu, w przyszłości z trójwymiarowego modelu będzie można odtworzyć Bartka. Ważny jest też aspekt związany z monitoringiem stanu zdrowotnego drzewa oraz edukacyjny – powiedział Paweł Hawryło, koordynator tej edycji skanowania.

Projekt trwa od 2013 roku. Realizowany jest przez konsorcjum Sekcji Studenckich Kół Naukowych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt koordynuje Laboratorium Geomatyki (kierownik projektu dr inż. Piotr Wężyk oraz dr inż. Marta Szostak oraz mgr inż. Piotr Tompalski) przy wsparciu doktorantów i opiekunów poszczególnych sekcji wymienionych partnerów.

Wyniki projektu można obejrzeć na stronie: http://www.geo.ur.krakow.pl/?show=projekty&projekt=projekt_bartek oraz https://www.facebook.com/DabBartek3D/

700-letni dąb Bartek rośnie na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk. Jest najbardziej znanym w naszym kraju drzewem. Za „najokazalsze drzewo w Polsce" został uznany już w 1934 r. przez Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera. Status pomnika przyrody uzyskał już w 1954 roku.