Asset Publisher Asset Publisher

Dobre praktyki w gospodarce leśnej

28 listopada w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Radom odbyła się konferencja „Dobre praktyki w gospodarce leśnej” zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Uniwersytet Łódzki Filię w Tomaszowie Mazowieckim i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Radomiu.

Organizacja konferencji wynikła ze współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Filią w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wynikającym z Porozumienia zawartego 27.10.2022 r., które zakłada realizację wspólnych, cyklicznych konferencji naukowych dotyczących realizacji ekologicznej gospodarki leśnej w praktyce, skierowanych do leśników, studentów kierunków leśnych, naukowców, organizacji pozarządowych oraz organów ochrony przyrody.

Była to kolejna konferencja, pierwsza odbyła się 24.11.2022 r. pn.: „Ochrona strefowej zagrożonych gatunków ptaków na terenach leśnych”.

Uczestnikami konferencji byli leśnicy z DGLP, RDLP w Radomiu i nadleśnictw, przedstawiciele instytucji i organizacji przyrodniczych oraz studenci leśnictwa.

W trakcie spotkania przedstawiono następujące zagadnienia:

- Dobre praktyki w zakresie gospodarki leśnej – historia i aktualny stan prawny; Edyta Kostańczuk, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP;

- Aspekty dobrych praktyk w zakresie gospodarki leśnej w projekcie nowelizacji Zasad Hodowli Lasu; Piotr Kacprzak, z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu;

- Aspekty dobrych praktyk w zakresie gospodarki leśnej w projekcie nowelizacji Instrukcji Ochrony Lasu; dr hab. Tomasz Mokrzycki prof. SGGW, Instytut Nauk Leśnych SGGW Warszawa;

- Rębnia ciągła jako przykład zastosowania dobrych praktyk w gospodarce leśnej; prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Instytut Nauk Leśnych SGGW Warszawa;

- Inwentaryzacja i ochrona drzew dziuplastych – wskazania praktyczne; Grzegorz Zawadzki, Instytut Nauk Leśnych SGGW Warszawa;

- Zasady inwentaryzacji gniazd ptaków drapieżnych i bociana czarnego w lasach gospodarczych; dr hab. Dorota Zawadzka prof. UŁ, Katedra Nauk Leśnych UŁ Filia w Tomaszowie Mazowieckim;

- Znowelizowane wytyczne dotyczące ochrony drzew dziuplastych i miejsc lęgowych ptaków na terenie RDLP w Radomiu; dr Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP.

Dziękujemy prelegentom, uczestnikom i organizatorom konferencji.