Asset Publisher Asset Publisher

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA STAŻ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w dniu
29 września 2022 r. (czwartek) w biurze RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68,
w sali nr 82 (na II piętrze) odbędzie się egzamin dla kandydatów – absolwentów szkół leśnych – ubiegających się o staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do 16.09.2022 r.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (test), odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

•    Godz. 8:30 – absolwenci szkół wyższych
•    Godz. 11:30 – absolwenci szkół średnich

Prosimy kandydatów o zabranie ze sobą dowodów osobistych i długopisów.