Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat dla odbiorców drewna posiadających aktywne umowy z jednostkami RDLP w Radomiu w sprawie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.

Certyfikat FSC posiadamy od 2003 r., natomiast certyfikacja jako proces dobrowolny nie może być uznawana jako warunek konieczny odpowiedzialnego i zrównoważonego leśnictwa. Nie podważając idei dobrowolnej certyfikacji należy jednak podkreślić, że nie jest ona i nigdy nie była głównym narzędziem w prowadzeniu gospodarki leśnej w Polsce, jak też w wielu innych państwach europejskich.

Aktualny certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC traci swoją ważność  1 maja 2023 r. i do tego czasu  na dokumentach rozchodowych (faktury, kwity wywozowe) będziemy zamieszczali odpowiednie klauzule informacyjne w zakresie certyfikacji FSC.     

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zdaje sobie sprawę z wyzwania, jakim dla wielu z Państwa, w związku z naszą decyzją, mogą być trudności w nabyciu drewna pochodzącego z lasów objętych certyfikatem FSC.

Stoimy jednak na stanowisku, że nasze działanie jest właściwe i w perspektywie czasowej korzystne dla gospodarki leśnej, a także zapewni Państwu dostęp do surowca drzewnego na niezmienionym poziomie.

Przypominamy jednocześnie, że gospodarka leśna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu certyfikowana jest także w systemie PEFC, w naszej ocenie całkowicie równoważnym systemowi FSC. Kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC oparte są  o wiedzę oraz doświadczenie i zgodne z prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej w zakresie leśnictwa i – co bardzo ważne dla Państwa – nie ograniczają podaży drewna na rynek. Jest to również najbardziej popularny certyfikat w Polsce i w Unii Europejskiej. Posiadają go wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.