Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy uczcili 160. rocznicę Powstania Styczniowego

Leśnicy uczcili 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wzięli udział w uroczystościach w Radomiu i Kielcach oraz w mniejszych miejscowościach. Złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Wsparli także organizację marszów i rajdów, które odbyły się na terenach leśnych dla upamiętnienia wydarzeń największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego. Przygotowywane są także publikacja i wystawa o Powstaniu Styczniowym w zasięgu RDLP w Radomiu.

20 stycznia leśnicy wzięli udział w centralnych uroczystościach w Radomiu. W delegacji uczestniczyli Andrzej Matysiak, dyrektor, Marek Szary i Piotr Kacprzak, zastępcy dyrektora oraz przedstawiciele nadleśnictw Dobieszyn, Grójec, Marcule i Radom. W trakcie uroczystości grupa reprezentacyjna Służby Leśnej prezentowała sztandar RDLP w Radomiu. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w radomskiej katedrze pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Turzyńskiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod kościół Ojców Bernardynów, gdzie znajduje się sarkofag dowódcy powstania płk. Dionizego Czachowskiego. W dalszej części uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze przed Mauzoleum płk. D. Czachowskiego, oraz przed Krzyżem Straceń, przy ul. Warszawskiej. Tu odbył się także apel poległych oraz inscenizacja nawiązująca do wydarzeń powstańczych w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, które co roku organizuje radomskie uroczystości. W wydarzeniu oprócz posłów, przedstawicieli władz oraz radomskich instytucji i organizacji, w tym leśników licznie wzięła udział młodzież z II LO im. M. Konopnickiej, III LO im. płk. D. Czachowskiego i V LO im. R. Traugutta. Przemarszowi do kolejnych miejsc uroczystości towarzyszyła orkiestra wojskowa. W obchodach rocznicowych wzięła udział grupa rekonstrukcyjna uczniów z Liceum Konopnickiej w Radomiu, której rozwój wspierają leśnicy w ramach środków na cele społecznie użyteczne.

W pozostałych nadleśnictwach regionu radomskiego i świętokrzyskiego leśnicy także włączyli się w lokalne inicjatywy upamiętnienia powstania.

22 stycznia w miejscu pamięci w Jaworze Soleckim, gdzie zginął 6 listopada 1863 r. w bitwie z Rosjanami pułkownik Dionizy Czachowski, jeden z najwybitniejszych dowódców powstania kwiaty złożyli poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, przedstawiciele Nadleśnictwa Zwoleń i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski oraz miejscowego samorządu.

Leśnicy z Nadleśnictwa Grójec w 160 rocznicę powstania styczniowego także oddali cześć powstańcom. W lesie na terenie leśnictwa Chojnata pod krzyżem upamiętniającym powstanie z 1863 roku złożona została wiązanka kwiatów.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice wzięli udział w uroczystościach w Jedlni, w Puszczy Kozienickiej, w której wiele oddziałów i partii powstańczych znajdowało schronienie. W kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Jedlni odbyła się uroczysta msza św. w intencji wszystkich poległych w walce o niepodległą Polskę, uświetniona występem orkiestry Boni Angeli. Podczas uroczystości wygłoszona została prelekcja dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Marka Wierzbickiego. Po mszy uroczystości przeniosły się na „stary” cmentarz w Jedlni, gdzie spoczywa 17 powstańców styczniowych poległych w walce o wolność Polski w latach 1863-1864. Liczne delegacje, w tym nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, złożyli w tym miejscu okolicznościowe wieńce, aby uczcić pamięć lokalnych bohaterów, w tym ks. Józefa Gackiego, który był proboszczem parafii Jedlnia w czasie walk powstańczych.

Z okazji rocznicy wybuchu powstania odbyły się także wydarzenia o charakterze marszów i rajdów. 21 stycznia tradycyjnie z Suchedniowa do Bodzentyna już 30. raz wyruszył marsz szlakiem powstańców styczniowych. Uczestniczyli w nich młodzież, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, członkowie grup strzeleckich oraz miłośnicy historii. Wśród maszerujących nie zabrakło również leśników. Marsz to hołd dla Bohaterów Czynu Narodowo-Wyzwoleńczego. Leśnicy z Nadleśnictwa Suchedniów wzięli również w głównych uroczystościach na rynku w Bodzentynie.

Kolejne wydarzenie obyło się na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. Od blisko 2 dekad młodzież z Zespołu Szkół Informatycznych im. Hauke Boska w Kielcach wraz z leśnikami organizuje Rajd Powstańców Styczniowych, wędrując przez ostępy Lasów Cisowskich, gdzie w trakcie zrywu niepodległościowego swój obóz miał oddział powstańczy płk. Karola Kality Rębajły. 20 stycznia ponad 200 uczniów z opiekunami i leśnikami przemierzało szlak oddając hołd bohaterom 1863/64 roku. Pod obeliskami złożono kwiaty i odczytano apel poległych.

To nie koniec obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Przygotowywane są także publikacja i wystawa o Powstaniu Styczniowym w zasięgu RDLP w Radomiu.