Asset Publisher Asset Publisher

LKP i Dąbrowa nad Zagożdżonką

Rada społeczno-naukowa LKP „Puszcza Kozienicka" spotkała się 29 maja w LOE im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku, by poruszyć temat budownictwa drogowego. Po części teoretycznej uczestnicy zebrania wyruszyli w teren, a objazd po Puszczy Kozienickiej zakończyli udziałem w otwarciu ścieżki dydaktycznej „Dąbrowa nad Zagożdżonką" w Nadleśnictwie Zwoleń.

Spotkanie w temacie: Budownictwo drogowe na terenie LKP „Puszcza Kozienicka" otworzył przewodniczący rady społeczno-naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Marek Krzemiński. Na wstępie przypomniał, że długość sieci dróg leśnych w naszym kraju dziewięciokrotnie przekracza długość dróg publicznych oraz, że drogi leśne muszą być wielofunkcyjne - oprócz podstawowej roli jaką pełnią w zabezpieczeniu przeciwpożarowym terenów leśnych, należy pamiętać o ich funkcjach gospodarczych (wywóz drewna, pojazdy administracji LP) oraz turystycznych (piesi, rowery, konie).
 
Referat dotyczący leśnej sieci drogowej na terenie RDLP w Radomiu, w tym LKP „Puszcza Kozienicka", zaprezentował naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Radomiu Grzegorz Ożóg. Przedstawił stan obecny oraz perspektywy tworzenia docelowej leśnej sieci drogowej. Podkreślił, że priorytetem jest zniwelowanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami, oraz połączenie istniejących na ich terenie sieci dróg. Omawiając ostatnie inwestycje, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji odwołał się m.in. do budowy „Królewskiego Gościńca" – drogi, która biegnie przez znaczną część Puszczy Kozienickiej.
 
Po zakończeniu referatu, przyszedł czas na podsumowanie i dyskusję. Następnie uczestnicy spotkania udali się na objazd terenowy. Zawitali do nadleśnictw Kozienice i Zwoleń, wchodzących w skład LKP „Puszcza Kozienicka", gdzie gospodarze terenu – nadleśniczy Jan Komorowicz i nadleśniczy Zbigniew Jamróz – zaprezentowali najnowszą infrastrukturę drogową.
 
Zwieńczeniem spotkania rady społeczno-naukowej LKP „Puszcza Kozienicka" było zapoznanie się z trasą nowej ścieżki dydaktycznej „Dąbrowa nad Zagożdżonką" oraz uczestnictwo w jej uroczystym otwarciu. 
 
Ścieżka biegnie przez lasy Nadleśnictwa Zwoleń, wzdłuż brzegu najdłuższej rzeki Puszczy Kozienickiej – Zagożdżonki. Odwiedzający ją turyści mogą podziwiać m.in. naturalne źródła. Na wędrówkę trasą w jedną stronę, trzeba zarezerwować ok. 2 godzin, do przejścia jest 5,1 km. Ścieżka podzielona została na 8 przystanków tematycznych, wyposażonych w tablice edukacyjne, informujące o walorach przyrodniczych pobliskich drzewostanów, prowadzonej przez leśników gospodarce leśnej oraz historii Puszczy Kozienickiej. Zmęczonym wędrówką, odpoczynek ułatwią ławeczki zlokalizowane na przystankach ścieżki.
 
Zapraszamy do odwiedzania „Dąbrowy nad Zagożdżonką" i poznawania Puszczy Kozienickiej!