Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie projektów małej retencji

16-17 listopada w Cisowie na terenie Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Staszów odbyła się dwudniowa narada podsumowująca realizację projektów małej retencji nizinnej realizowanych przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W naradzie wzięli udział nie tylko leśnicy z terenu RDLP w Radomiu, ale również przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Wydarzenie było nie tylko okazją do podsumowań zamkniętych już projektów, ale przede wszystkim sposobnością do wymiany doświadczeń, a także koncepcji i perspektyw kolejnych działań na rzecz retencjonowania wody i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Część referatową narady rozpoczął zastępca dyrektora RDLP w Radomiu - Marek Szary, który przedstawił charakterystykę RDLP w Radomiu. W kolejnych wystąpieniach Marta Petrynik – p.o. kierownika Zespołu Małej Retencji Nizinnej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przedstawiła ogólnopolskie podsumowanie programu małej retencji w Lasach Państwowych w wystąpieniu: Woda i Las – adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu, natomiast dr inż. Marek Ksepko – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku przedstawił dwa tematy: „Rola różnych rodzajów retencji w kształtowaniu zasobów wodnych zlewni” oraz „Kiedy działania mogą być holistyczne i utylitarne jednocześnie?”.

W drugiej sesji referatowej wystąpili przedstawiciele nadleśnictw RDLP w Radomiu, praktycy którzy omówili przykłady realizacji zadań z zakresu małej retencji w swoich jednostkach:

- Łukasz Kowalczyk – sekretarz Nadleśnictwa Daleszyce,

- dr inż. Marek Maj – starszy specjalista w Nadleśnictwie Staszów,

- Przemysław Rudecki – sekretarz Nadleśnictwa Dobieszyn,

- Bartosz Bysiecki – sekretarz Nadleśnictwa Kielce,

- Marcin Madej  – starszy specjalista w Nadleśnictwie Zwoleń.

Plany i perspektywy kolejnych działań w zakresie małej retencji wodnej przedstawiły:

Karolina Paulewicz- Bazała – dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w wystąpieniu pt.: „Kontynuacja i rozszerzenie projektów adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony mokradeł” oraz Anna Zawiła-Niedźwiecka - z-ca dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej CKPŚ, w referacie pn. „Punkt dla Przyrody”.

Drugi dzień narady obejmował wizyty studyjne dwóch obiektów małej retencji a terenie Nadleśnictwa Daleszyce oraz Nadleśnictwa Staszów.