Asset Publisher Asset Publisher

Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej „Jodła”

27 września, w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Armii Krajowej w Radomiu upamiętniającego Żołnierzy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w radomskiej katedrze w intencji poległych i zmarłych Żołnierzy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła” sprawowaną przez biskupa Henryka Tomasika. Następnie odbył się przemarsz przed sam pomnik.

Ceremoniał miał charakter wojskowy. Odsłonięcie pomnika poprzedziło wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na rolę leśników w powstaniu pomnika w akcie uroczystego osłonięcia udział wziął Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu.

Po odsłonięciu pomnika wręczone zostały odznaczenia i wygłoszone przemówienia okolicznościowe, w tym m.in. przez por. Tadeusza Adamczyka, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Radomski oraz najstarszego żyjącego żołnierza AK Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła”, mającego obecnie 98 lat, kpt. Józefa Łyżwę ps. Łowicz.

Biskup Polowy WP gen. Józef Gudek z okazji 100-lecia odzyskana niepodległości wyróżnił medalami okolicznościowymi Andrzeja Matysiaka, dyrektora RDLP w Radomiu i Marka Szarego, zastępcę dyrektora. Marek Szary, który szczególnie wspierał budowę pomnika oraz Paweł Roguś z RDLP w Radomiu otrzymali również dyplomy uznania za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a Paweł Roguś otrzymał też odznaczenie pamiątkowe „Akcja Burza”.  Podziękowanie dla leśników za wsparcie budowy pomnika złożyli por. Tadeusz Adamczyk, Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów i Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Uroczystości zakończyły się apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem kwiatów przed pomnikiem, m.in. przez delegację reprezentującą Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu oraz nadleśnictwa.

Współorganizatorami uroczystości była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  Radomiu, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu, Wojsko Polskie – 42. Baza Lotnictwa Szkolnego oraz Szkoły im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu – Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W uroczystości wzięli udział radomscy i świętokrzyscy leśnicy, a grupa reprezentacyjna Służby Leśnej prezentowała sztandar RDLP w Radomiu. Wsparcie leśników dla inicjatywy budowy pomnika było szczególne, ze względu na to, że to właśnie w lasach na ziemi radomskiej i świętokrzyskiej żołnierze Armii Krajowej walczyli za wolną Polskę.