Asset Publisher Asset Publisher

Porozumie z RDOŚ Kielce dla obszarów Natura 2000

13 grudnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach o współpracy, dotyczącej aktualizacji dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

Porozumienie podpisali w siedzibie RDLP w Radomiu Aldona Sobolak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach i dr inż. Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Podpisany dokument zakłada współpracę obu instytucji w zakresie m.in. pozyskania środków finansowych na wykonanie dokumentacji do dokumentów planistycznych, konsultacji ich treści, przekazania danych o rozmieszczeniu i ocenie stanu siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, wymiany informacji na temat występujących siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną. Przygotowane w oparciu o tę współpracę dokumenty w kolejnym etapie zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty planistyczne są niezbędne do realizacji zadań ochronnych na obszarach Natura 2000. Zostaną one przygotowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).