Asset Publisher Asset Publisher

Przyszkolne ogrody dydaktyczne

W roku 2014 Lasy Państwowe obchodzą 90-lecie swojego istnienia. Obchody nawiązują do tradycji Polski Międzywojennej, kiedy to w naszym kraju powstała ciekawa inicjatywa zakładania przyszkolnych ogrodów botanicznych. Nawiązując do tej inicjatywy pracownicy Nadleśnictwa Marcule będą wspierali szkoły chcące podjąć trud założenia szkolnego ogrodu dydaktycznego na swoim terenie.

W okresie międzywojennym ukazywało się wiele publikacji postulujących zakładanie przyszkolnych ogrodów botanicznych. Należą do nich m. in.: „Ogrody szkolne" W. Szafera, „Zielnik i muzeum botaniczne" B. Hryniewieckiego, „Ćwiczenia i obserwacje biologiczne w ogrodzie" J. Antoniewicza oraz „Spis i ugrupowania roślin dla przyszkolnych ogrodów botanicznych" E. M. Potęgi, który pisze:

„…Zakładanie ogrodów botanicznych przyszkolnych i centralnych jest obecnie zagadnieniem niezmiernie ważnym, a ... zapoczątkowanie prac już w czasie nadchodzącej wiosny jest palącą wprost koniecznością. Nauczanie bowiem przyrody w przyszłym roku szkolnym bez pomocy ogrodu będzie czemś niezwykle trudnym, a całkowite wyczerpanie programu stanie się wprost niemożliwe. Jeżeli przeto szkoła posiada chociażby mały teren pod ogród, a nauczyciel niema zdecydowanego uprzedzenia do własnych sił, należy jaknajrychlej przystąpić do rozpoczęcia czynności wstępnych. Założenie i dalsze prowadzenie ogródka przyszkolnego nie jest sprawą ani zbyt trudną, ani kosztowną, a umożliwia postawienie nauki przyrody we wszystkich klasach danej szkoły na właściwym poziomie. Ogródek botaniczny pracę szkolną ułatwia, uprzyjemnia, daje przytem wiele wewnętrznego zadowolenia".

Zadaniem głównym każdej instytucji zajmującej się „zawodowo" ochroną i właściwym wykorzystaniem zasobów przyrody jest poszukiwanie atrakcyjnych działań zmierzających do popularyzacji, promocji i dostarczania wiedzy, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Inicjatywą zakładania przyszkolnych ogrodów botanicznych Nadleśnictwo Marcule chce także trwale upamiętnić 90 rocznicę powstania Lasów Państwowych wśród lokalnej społeczności.

Leśnicy pomogą uczniom ze współpracujących z nadleśnictwem szkół stworzyć wykaz roślin do ogrodów, dostosowany do współczesnych wymogów prawa. Będą doradzać, tworzyć plan nasadzeń oraz przygotowywać opisy poszczególnych gatunków na tabliczki przy roślinach.

Naturalnym zadaniem każdej szkoły jest określenie właściwego stosunku do środowiska naturalnego. Leśnicy mają szeroką wiedzę na temat elementów przyrody i sposobów ich ochrony. Ich współpraca ze szkołami będzie przynosiła wymierne efekty.

Więcej na stronie internetowej Nadleśnictwa Marcule.