Asset Publisher Asset Publisher

Rekordowe LAS-EXPO i AGROTECH W KIELCACH

Tegoroczne Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO i AGROTECH w Kielcach były rekordowe – liczba zwiedzających sięgnęła 71 tys. Zainteresowanie wzbudzały maszyny i urządzenia używane w leśnictwie i przemyśle drzewnym, nie zabrakło też prezentacji najnowszych technologii. Stoisko Lasów Państwowych cieszyło się dużym powodzeniem.

Targi Las-Expo i odbywające się równolegle targi Agrotech to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy, a zwłaszcza rolników w Polsce. – Targi Kielce gościły blisko 71 tysięcy osób z Polski i zagranicy, to o około 2 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Znacznie więcej było też wystawców. Ofertę zaprezentowało 520 firm z 17 krajów, zaś w poprzedniej – 450 z 15 państw – relacjonują Targi Kielce S.A.

Targi Las-Expo objęte zostały patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa.

W oficjalnym otwarciu targów Las-Expo oraz targów Agrotech udział wzięli liczni goście, wśród nich podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała wraz z dyrektorem Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Aleksandrem Jakubowskim, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, władze województwa i miasta oraz przedstawiciele urzędów państwowych. Lasy Państwowe reprezentował Roman Wróblewski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Wiceminister w przemówieniu podczas uroczystości otwarcia podkreślił działania związane z szukaniem równowagi pomiędzy funkcjami społecznymi, przyrodniczymi i gospodarczymi lasu. Wskazał na znaczenie projektów i monitoringu oraz nowych technologii w leśnictwie odpowiadających na wyzwania klimatyczne, a także współpracy i spotkań branżowych oraz wymiany doświadczeń i informacji takich jak na Targach Las-Expo.

Na targach prezentowali się przedstawiciele branży drzewnej oraz sektora usług leśnych. Oferta wystawców skierowana była do właścicieli tartaków, firm zajmujących się pozyskaniem drewna oraz jego transportem, ale również przedsiębiorców przerabiających surowiec drzewny. Na firmowych stoiskach zaprezentowano najnowsze maszyny, technologiczne nowinki, a także informatyczne i technologiczne rozwiązania dla gospodarki leśnej. Prezentowano też pracę maszyn i urządzeń. Można również było zapoznać się z ofertą Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie. W tym roku, w szczególności na targach Agrotech imponowały i ciekawiły sztuczna inteligencja, zdalna telemetria, telematyka, drony.

Wystawcy wzięli również udział w konkursie o Złoty Medal Targów Kielce. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli Tomasz Guz, nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce (przewodniczący) i Krzysztof Karst, nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów. Prestiżowe nagrody – Złote Medale Targów LAS-EXPO 2024 otrzymały: samochód ciężarowy Scania S770 and Zabudowa – Januszki Premium Gold Januszki S.C. oraz pneumatyczny system zraszania piły CZ-1/WZM W-IREX – przedsiębiorstwo prywatne Wiesław Ciura. Wyróżniono także olej Eko-Pil 68 BIO– biodegradowalny olej do smarowania prowadnic i łańcuchów pił mechanicznych EKOMAX Sp. z o.o. z Gliwic. Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali pierwszego dnia targów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Kielce, Daleszyce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk przygotowały stoisko wystawowe. Leśnicy promowali działalność Lasów Państwowych, w tym wielofunkcyjność lasów, w szczególności kształtowanie funkcji społecznej oraz działania podejmowane dla realizacji jej wspólnie z funkcją ochronną i gospodarczą. Informowali również o projektach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody, małej retencji i przeciwdziałających skutkom zmian klimatu oraz z zakresu innowacji takich jak Las Energii czy Leśne Gospodarstwa Węglowe. Prezentowany był także samochód elektryczny, który promuje elektromobilność i upowszechnia odnawialne źródła energii. Można było porozmawiać o zrównoważonym korzystaniu z zasobów lasu. Informacje dotyczyły także działań dotyczących zwiększania lesistości kraju (akcja skupu gruntów), turystyki, sportu i rekreacji na terenach leśnych, a także w lasach w sąsiedztwie miast. Powodzeniem cieszył się przewodnik turystyczny „Czas w las”, leśnicy mówili o „Koncepcji zagospodarowania turystycznego dla lasów wokół Kielc” oraz przedstawiali osiągnięcia związane ze 100-leciem działalności Lasów Państwowych. Fachowe porady dotyczyły szczegółów prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, odnowień, możliwości zakupu drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych. Wymieniano doświadczenia dotyczące nowych technologii, maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie do wykonywania prac leśnych, monitorowania stanu lasu, planowania i analizowania.

Zwiedzający na stoisku Lasów Państwowych otrzymywali też materiały promocyjno-edukacyjne: foldery, mapy, przewodniki opisujące najciekawsze miejsca w lasach RDLP w Radomiu oraz sadzonki drzew leśnych. Pierwszego dnia targów, który wypadł w dzień kobiet Panie otrzymały symboliczny kwiatek.

Tradycyjnie atrakcją stoiska oraz uroczystości otwarcia targów była obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu oraz sygnalistów i sokolników z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Powodzeniem cieszyły się też pokazy rzeźbienia pilarką w wykonaniu firm zajmujących się produkcją sprzętu do pracy ogrodzie i w lesie. Atrakcje te uzupełniały pokazy pracy na żywo traków, rębaków, łuparek oraz pilarek.

Wobec nowych wyzwań współczesnego leśnictwa Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo nabierają jeszcze większego znaczenia, gdyż stanowią cenne forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami branży leśno-drzewnej i rolnej.

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/las-expo