Asset Publisher Asset Publisher

Turniej pożarniczy powiatu radomskiego

9 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatu radomskiego do 46. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizację wydarzenia wsparły RDLP w Radomiu oraz Nadleśnictwo Radom.

W zmaganiach na szczeblu powiatowym wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych i średnich, w trzech grupach wiekowych. Wiedzę uczestników oceniała komisja.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu prewencji przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, znajomości sprzętu gaśniczego, ratownictwa medycznego oraz zagrożenia pożarowego w lasach. Najpierw wszyscy uczestnicy pisali test, który wyłonił po trzech finalistów z każdej grupy wiekowej. W drugiej części finaliści odpowiadali na pytania przed komisją. Ci, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach, zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane m.in. przez RDLP w Radomiu. Wśród wręczających nagrody był st. spec. Służby Leśnej ds. przeciwpożarowych w RDLP w Radomiu Karol Podsiadło. Nadleśnictwo Radom wsparło organizację przez udostępnienie sali w Ośrodku oraz organizację posiłku.

Podczas gali wręczania nagród w konkursie pożarniczym ogłoszeni zostali także laureaci eliminacji powiatowych konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”.

Atrakcją Turnieju był pokaz sprzętu i nowych technologii w wykonaniu Straży Pożarnej.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomiu we współpracy z Miastem i Gminą Jedlnia-Letnisko, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Radomskiego.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest popularyzacja przepisów przeciwpożarowych i utrwalania umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Jednym z ważnych elementów konkursu jest popularyzacja na temat właściwego i odpowiedzialnego zachowania w lesie.