Asset Publisher Asset Publisher

Uczniowie powiatu białobrzeskiego poznali zasady bezpiecznego grzybobrania

Prawie 700 uczniów szkół powiatu białobrzeskiego odwiedziło wystawę „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”, która została zorganizowana przez Nadleśnictwo Dobieszyn i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białobrzegach. Tematyka, prezentowana na ekspozycji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.

Wystawa byłą prezentowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach od 19 do 28 października. Miała na celu zapoznać dzieci i młodzież szkolną z zasadami bezpiecznego grzybobrania oraz nauczyć je odróżniania grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących.

W sali zaaranżowanej na polanę leśną odwiedzający mogli obejrzeć 61 atrap grzybów jadalnych i trujących w skali 1:1 i poznać ich środowisko występowania. Na wystawie prezentowane były także tablice edukacyjne, z których można było się dowiedzieć jak zbudowany jest grzyb i w jakich środowiskach rosną poszczególne gatunki. Podczas zwiedzania uczniowie słuchali też prelekcji na temat bezpiecznego grzybobrania, poznawali sposoby rozpoznawania poszczególnych grzybów i ciekawostki o nich, dowiadywali się jak przygotowywać grzyby do spożycia.

Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzeja Matysiaka oraz Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Magdaleny Kaczmarek. W uroczystym otwarciu ekspozycji wziął udział nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski, który opowiedział o zasadach bezpiecznego korzystania z obszarów leśnych.