Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystość patriotyczna „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i partyzantki niepodległościowej walczącym na Ziemi Przysuskiej” - relacja

17 września 2023 roku w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, na terenie Nadleśnictwa Przysucha przy dawnej gajówce „RAWICZ”, odbyła się uroczystość patriotyczna pn.: „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i partyzantki niepodległościowej walczącym na Ziemi Przysuskiej”.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Starostwa Przysuskiego, Nadleśnictwa Przysucha, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Przysucha, Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego, oraz Stowarzyszenia ,,Rawicz 43’’.
Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska.

Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, Dariusz Bąk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Karczewski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Marian Niemirski Starosta Przysuski, Marek Kilianek Wicestarosta Przysuski, Andrzej Matysiak Dyrektor RDLP w Radomiu, Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu wraz z zaproszonymi Nadleśniczymi i Zastępcami Nadleśniczych z terenu RDLP w Radomiu oraz pracownikami Nadleśnictwa Przysucha. Ponadto udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Jerzym Kaczkowskim na czele, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i zakładów pracy oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu przysuskiego.
Główna część obchodów rozpoczęła się od rozprowadzenia warty na posterunek honorowy i przyjęcia meldunku przez pułkownika Jasnogórskiego Korpusu Oficerów i Polskich Drużyn Strzeleckich Mirosława Pierzchałę. Meldunek złożyli: st. chorąży szt. rezerwy Krzysztof Koselski oraz dowódca pododdziału konnego ppor. Marek Maciągowski.
Po przyjęciu meldunku nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, oraz odśpiewanie hymnu państwowego.
Część wojskową wydarzenia z ramienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Przysucha poprowadził st. chorąży szt. rezerwy Krzysztof Koselski.

Po zakończeniu części wojskowej odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego, której przewodniczył przybyły z Częstochowy ks. gen. Stanisław Rospondek. W koncelebrze uczestniczył proboszcz Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze ks. dr Sławomir Adamczyk, oraz proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie ks. mjr Dariusz Stańczyk.

Po zakończeniu mszy świętej głos zabrał Czesław Korycki Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha, który przywitał przybyłych gości. W swym wystąpieniu podkreślił m.in. „Nasze dzisiejsze spotkanie, wspólna modlitwa to dowód pamięci o tych, którzy nosili Polskę w sercach i walczyli o jej niepodległość. Wszyscy tu obecni, w większości jesteśmy pokoleniem, które na szczęście nie odczuło osobiście trwogi wojny, okupacji niemieckiej i sowieckiego zniewolenia. Jest ona nam znana z przekazu naszych rodziców i dziadków. Pragniemy jednak przekazywać swoją wiedzę młodemu pokoleniu, aby pamięć o tych, którzy swoje życie poświęcili w obronie Ojczyzny i ludzkiej godności nigdy nie zginęła”.

Następnie dr Maciej Hubka z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił historię żołnierzy, którzy byli bohaterami uroczystości w odczycie pod tytułem „Walki oddziałów Armii Krajowej i partyzantki niepodległościowej na Ziemi Przysuskiej”.

W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, Stanisław Karczewski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Bąk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marian Niemirski Starosta Przysuski.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń przyznanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenia wręczył Jerzy Kaczkowski przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i ks. gen. Stanisław Rospondek.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie wyróżnił:

1. Medalem 80-lecia Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

•    Dariusza Bąka
•    Mirosława Pierzchałę
•    Przemysława Kusiaka
•    Artura Jędrzejczaka
•    Wiesława Tumielewicza
•    Teresę Bałtowską

2. Odznaką Akcji Burza

•    Mirosława Pierzchałę
•    Czesława Koryckiego
•    Przemysława Kusiaka
•    Artura Jędrzejczaka
•    Wiesława Tumielewicza

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy w miejscu pamięci przez poszczególne delegacje, odebraniem meldunku o zakończeniu uroczystości przez pułkownika Mirosława Pierzchałę oraz uroczystą defiladą ułanów pod przewodnictwem dowódcy pododdziału konnego ppor. Marka Maciągowskiego.

Całość wydarzenia uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego „Canto”, który również poprowadził oprawę muzyczną Mszy Świętej.
Można było także usłyszeć, recytowany przez autora Jarosława Kluzka – ułana, poetę ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, wiersz pod tytułem „Kim był tata”.

Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników był pokaz musztry pododdziału jazdy konnej pod dowództwem ppor. Marka Maciągowskiego.

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym, którzy swoją obecnością zaszczycili i uświetnili uroczystość.