Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości Wykusowe 2022

Leśna polana w Lasach Siekierzyńskich – Wykus to niezwykłe miejsce, w którym ogniskują się narodowo-wyzwoleńcze losy Polaków, miejsce niezwykle istotne dla tożsamości społeczności regionu świętokrzyskiego. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”. W okresie powojennym corocznie w sobotnie, czerwcowe popołudnie przyciąga rzesze patriotów z całego regionu, a nawet kraju.

Co roku obecni są tu kombatanci, harcerze, lokalna społeczność, służby mundurowe, w tym przede wszystkim policjanci, duchowni i młodzież szkolna. Co roku liczną delegację stanowią również świętokrzyscy i radomscy leśnicy. Również w tym roku środowiska te spotkały się przy leśnej kapliczce, by oddać hołd Żołnierzom Armii Krajowej zgrupowań Ponury-Nurt. W tym roku uroczystości połączone były z 65. rocznicą powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury-Nurt, pierwszego po wojnie niezależnego stowarzyszenia zrzeszającego żołnierzy Armii Krajowej.

Przemarsz pocztów sztandarowych, wciągnięcie flagi na masz, uroczysta msza święta, apel poległych, salwa honorowa, odznaczenia zasłużonych, to coroczny rytuał. Równie ważnym jest jednak spotkanie różnych środowisk w duchu patriotycznego obowiązku.

Podniosła atmosfera wydarzenia to nie tylko hołd dla Bohaterów, ale i świetna lekcja historii i tożsamości dla młodego pokolenia. Właśnie tu w sercu Ziemi Świętego Krzyża i rozległego kompleksu leśnego, u symbolicznej kapliczce wspominamy Bohaterów, którzy Polsce zginąć nie dali.

Podczas uroczystości z rąk reprezentującej Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, Pani Zofii Romaszewskiej i ministra Rafała Nowaka medal Stulecia Odzyskania Niepodległości odebrał nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk – Marek Miazga.

Uhonorowano również Nadleśnictwo Suchedniów odznaczeniem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenie to odebrał nadleśniczy Piotr Fitas.

Tradycyjnie w przygotowaniach uroczystości, ale również jej organizacji bardzo duży wkład miało Nadleśnictwo Suchedniów, które na co dzień dba o legendarne miejsce pamięci narodowej.

Wydarzenie zorganizowało Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski.