Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca z PTTK dla turystyki

8 stycznia w siedzibie biura Nadleśnictwa Kozienice odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie z Łukaszem Sobolem z PTTK Oddział w Radomiu, które dotyczyło zagadnień związanych z udostępnianiem lasów Nadleśnictwa Kozienice dla turystyki i rekreacji.

Poruszano między innymi kwestie dotyczące szlaków pieszych, rowerowych i ich oznakowania w terenie. Jednocześnie przedstawiono efekty Porozumienia z Gminą Kozienice – planowane jest utworzenie nowego szlaku rowerowego na bazie byłego pasa przeciwpożarowego z Kozienic w kierunku Czterech Kopców o długości 3,2 km.

Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania były ewentualne, konieczne korekty przebiegu szlaków turystycznych wynikające z informacji z leśnictw (Protokoły cyklicznych przeglądów szlaków). Dotyczy to rowerowego szlaku niebieskiego, przebiegającego przez rezerwat „Guść” oraz przez przejazd kolejowy w pobliżu miejscowości Chinów, a także szlaku pieszego niebieskiego w okolicy miejscowości Łuczynów tuż przy wiadukcie i drodze krajowej nr 48.

Nadleśnictwo Kozienice zgłosiło także potrzebę skorygowania szlaku pieszego zielonego z Pionek w kierunku miejscowości Januszno, że względu na sukcesję naturalną roślinności. Szlak ten poprowadzony zostanie tzw. dojazdem pożarowym nr 311.

W ramach współpracy Nadleśnictwo Kozienice przekazało dla PTTK Oddział w Radomiu oraz PTTK Oddział w Kozienicach materiały promocyjne, w tym otrzymane z Narodowego Programu Zdrowia broszury dot. szkodliwych czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych występujących w środowisku (miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki), między innymi dotyczące chorób odkleszczowych.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i liczymy na dalszą, dobrą współpracę.