Wydawca treści Wydawca treści

Leśny kompleks Promocyjny "Puszcza Kozienicka"

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka” powstał 19 grudnia 1994 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Obejmuje powierzchnię ponad 30 tys. ha. W jego skład wchodzą Nadleśnictwa Kozienice, Radom i Zwoleń.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka" to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji leśnej oraz uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Od lat, tutejsze nadleśnictwa rozbudowują infrastrukturę turystyczno - edukacyjną, organizują liczne konkursy przyrodnicze i imprezy ekologiczne. Obecnie LKP „Puszcza Kozienicka" dysponuje obiektami dobrze służącymi zarówno celom edukacyjnym, jak i różnym formom rekreacji. Powstają kolejne szlaki i obiekty turystyczne.

Na zmotoryzowanych turystów czekają liczne parkingi leśne. Wypoczynku i schronienia w leśnej kniei można szukać korzystając z wielu wiat turystycznych, stołów i ław. Znajdujące się w najatrakcyjniejszych miejscach tablice informacyjne pozwalają poznać wiele leśnych tajemnic i zwyczajów. Uczą także poszanowania przyrody.

Staraniem Nadleśnictwa Kozienice powstały ścieżki edukacyjne "Śródborze" i "Królewskie Źródła". Niezwykłą popularnością cieszy się zwłaszcza ta druga, gdzie z tarasu widokowego i pomostów można podziwiać malowniczo meandrującą rzekę Zagożdżonkę. Na potrzeby edukacji leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Kozienice utworzono arboretum prezentujące szatę roślinną Puszczy. W tutejszej, znakomicie wyposażonej izbie edukacji leśnej prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Miłośnicy pięknych leśnych krajobrazów powinni także wyruszyć na wędrówkę szlakami w pobliżu szkółki leśnej „Przejazd". Niesamowite wrażenie robią wtopione w drzewostan puszczy zbiorniki wodne. Można je podziwiać korzystając z przygotowanych przez leśników wiat, ławek i stołów.

Ścieżka edukacyjna przy Nadleśnictwie Radom pozwala pogłębić wiedzę na temat życia lasu i jednocześnie zapewnia korzystającym z niej dzieciom doskonałą rozrywkę dzięki wybudowanemu obok placowi zabaw ze zjeżdżalniami, mostami linowymi i huśtawkami. Dużym jej atutem jest to, że znajduje się w granicach miasta, co sprawia, że jest to ulubione miejsce wypoczynku i rekreacji wielu mieszkańców Radomia i ich pociech. Przy siedzibie nadleśnictwa funkcjonuje również izba edukacji leśnej.

Na miłośników wędrówek rowerowych czekają między innymi ścieżka rowerowa przy ośrodku Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko zrealizowana w ramach projektu polsko-holenderskiego. Uznanie wśród miłośników wędrówek rowerowych zdobyła również ścieżka rowerowa „Miodne" przy Nadleśnictwie Zwoleń. Duże zainteresowanie ze strony szkół i przedszkoli sprawiło, że i zwoleńscy leśnicy utworzyli izbę edukacji leśnej. Jej uzupełnieniem jest ścieżka dydaktyczna „Nasze drzewa".

Puszcza Kozienicka zachowała się do dzisiejszych czasów w niemal naturalnym stanie

O świetności Puszczy Kozienickiej świadczą wiekowe drzewa, występujące nie tylko w rezerwatach. Dominującym gatunkiem jest sosna pospolita. Warto poświecić jej więcej uwagi. Uważny obserwator może odnaleźć tu dwie ciekawe odmiany tego gatunku: formę kołnierzykowatą i formę guzowatą sosny pospolitej. Ponadto na leśnym szlaku można odnaleźć oba gatunki dębów (szypułkowy i bezszypułkowy), olszę czarną, jodłę i brzozę. Warto podkreślić, że przez Puszczę Kozienicką przebiega północna granica zasięgu jodły, a także buka, jaworu oraz wiązu górskiego.

Tereny Puszczy Kozienickiej były ulubionym terenem polowań Władysława Jagiełły. Powstałe wówczas dworki w Jedlni i Kozienicach były miejscami postojów króla i jego świty podczas podróży lub polowań. Na pamiątkę, bijące w Puszczy źródełko nazwano „Królewskim Źródłem". Legenda głosi, że właśnie tutaj król wielokrotnie gasił swoje pragnienie.

W ramach przygotowań do wojny z Krzyżakami w 1409 roku, w Puszczy odbywały się wielkie łowy, które miały zabezpieczyć zapas mięsa dla wojsk stojących u boku polskiego króla. Właśnie tutaj zbudowano słynny i niezwykle nowoczesny, jak na owe czasy, drewniany most łyżwowy. Dziś byłby nazwany pontonowym. Po moście tym, pod Czerwińskiem, wojska polskie przeprawiły się na prawy brzeg Wisły, dążąc pod Grunwald.

Młodszy syn Jagiełły – Kazimierz Jagiellończyk, bardziej niż Jedlnię upodobał sobie Kozienice. Tu jego żona, królowa Elżbieta Rakuszanka (zwana ,,matką królów") urodziła piątego syna, który w przyszłości jako Zygmunt I Stary był jednym z najdłużej panujących polskich monarchów.