Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to działalność pracowników Lasów Państwowych, dzięki której coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje ochrona przyrody i obcowanie z naturą.

Zdecydowana większość osób korzystających z leśnych obiektów edukacyjnych to grupy szkolne. Leśnicy szczególnie chętnie zapraszają dzieci i młodzież, wiedząc, że już wkrótce to od młodych ludzi zależeć będzie przyszłość naszych lasów. Młodzi ludzie to również wielcy sprzymierzeńcy leśników piętnujący zachowania będące zmorą polskich lasów, jak choćby zaśmiecanie, czy wypalanie traw wiosną. Jednak coraz częściej nasze lasy odwiedzają także starsi turyści, mający ogromne doświadczenie i wiedzę na temat wykorzystania użytków leśnych. Chętnie także aktywnie korzystają ze zdrowego, leśnego powietrza.

Pracownicy nadleśnictw RDLP w Radomiu ściśle współpracują z placówkami oświatowymi. W ramach tej współpracy wspólnie z nauczycielami i opiekunami prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w lesie, aby uczestnicy mieli bliski kontakt z przyrodą. Tematy zajęć są zróżnicowane i dostosowane do wieku uczestników.

W celu umówienia zajęć z edukatorem leśnym prosimy o kontakt z nadleśnictwami.