Wydawca treści Wydawca treści

OHZ LP „Chruściechów” – Nadleśnictwo Dobieszyn

Nadleśnictwo Dobieszyn nadzoruje gospodarkę łowiecką w 12 obwodach łowieckich. Są to obwody polne (9) oraz leśne (3). Samodzielnie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie dwóch polnych obwodów łowieckich nr 537 i 546.

Obwód łowiecki nr 537 o powierzchni 3002 ha (770 ha pow. leśnej) - położony jest w północno-zachodniej części nadleśnictwa.

Obwód łowiecki nr 546 o powierzchni 7034 ha (2034 ha pow. leśnej) położony jest w południowo-zachodniej części nadleśnictwa i graniczy z obwodem łowieckim nr 537.

Zaletą obu tych obwodów jest bogata sieć cieków wodnych, bagien, podmokłych łąk i stawów. Północna granica obwodu 537 biegnie wzdłuż rzeki Pilicy. W dolinie tej rzeki spotkamy liczne łąki i zarośla wierzbowe, doskonałe miejsca do schronienia i żerowania zwierzyny i ptactwa. Rozdrobnione kompleksy leśne o długiej granicy leśnej, liczne łąki i pola śródleśne utrzymane w dobrej kulturze w połączeniu z zasobnymi siedliskami leśnymi stwarzają bardzo dobre warunki bytowe dla danieli, saren, dzików i zwierzyny drobnej. Na terenie obu tych obwodów bytują: łosie (ok. 5 szt.), daniele (ok. 70 szt.), sarny (ok. 290 szt.), dziki (ok. 50 szt.), ponadto borsuki, jenoty, lisy, zające, kuny, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, łyski oraz słonki.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 546 w miejscowości Chruściechów znajduje się zagroda adaptacyjna o powierzchni 68 ha, do czasowego przetrzymywania introdukowanych gatunków. Obecnie znajdują się tam daniele.

Na terenie zagrody znajduje się kwatera myśliwska dysponująca 6 miejscami noclegowymi w trzech 2-osobowych pokojach. Do dyspozycji gości są dwie łazienki, duża sala kominkowa na 15 osób i kuchnia. Przy kwaterze znajduje się parking, miejsce na ognisko, zadaszona wiata. Docelowo planowane jest odrestaurowanie istniejącego wcześniej przy kwaterze stawu.

Nadleśnictwo organizuje polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych na:

  • Daniele – byki, łanie, cielęta.
  • Sarny – kozły, kozy, koźlęta
  • Dziki
  • Kaczki

Kontakt dla turystów i myśliwych:

Biuro Nadleśnictwa - tel. 48  619 51 39

Marta Kuc - tel. 728 807 455

Krzysztof Miśta - tel. 668 133 534