Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszej dyrekcji znajduje się łącznie 231 użytków ekologicznych na powierzchni 737 ha, w tym 88 ha na powierzchni leśnej i 649 ha na powierzchni nieleśnej.

Na dużą uwagę zasługuje użytek ekologiczny "Łąka z pełnikami" w Nadleśnictwie Łagów. Prezentuje się ona szczególnie pięknie w okresie wiosennym, gdzie łanowo występuje pełnik europejski (gatunek objęty ochroną ścisła) oraz okazy roślin z rodziny storczykowatych.