Asset Publisher Asset Publisher

Trwa akcja Straży Leśnej "Choinka"

W dniach od 19 do 24 grudnia Straż Leśna w całej Polsce, w tym na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu, przeprowadzi akcję „Choinka”. Jej celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu tzw. „choinek” oraz stroiszu – gałęzi drzew iglastych, a także kłusownictwu.

Działania będą prowadzone przede wszystkim na terenach szczególnie narażonych na występowanie kradzieży, m.in. tam, gdzie rosną drzewostany jodłowe. Oprócz terenów leśnych, kontrola obejmie także stoiska handlowe oferujące do sprzedaży naturalne choinki i stroiki. Sprzedający będą musieli wykazać legalność ich pochodzenia, przedstawiając asygnatę – dokument wydany przez leśników, lub inny dowód uczciwego pozyskania czy zakupu drzewek i gałęzi, w przypadku plantacji „nieleśnych”. W działaniach strażników leśnych będą wspierać funkcjonariusze policji i straży miejskiej.

Akcja ma także na celu przeciwdziałanie pozostałym rodzajom szkodnictwa leśnego, takim jak bezprawny wjazd do lasu pojazdem, niszczenie przyrody czy infrastruktury turystycznej. Ma ona również uświadomić społeczeństwu, że ogołacanie drzew z gałęzi pogarsza ich kondycję, a czasem prowadzi nawet do ich obumierania.

W 2021 roku podczas podobnej akcji strażnicy leśni przeprowadzili 188 interwencji. Skontrolowali 98 pojazdów (w tym 44 pojazdy wywożące drewno) oraz 146 osób. Zastosowali 51 pouczeń, nałożyli 3 mandaty karne i wszczęli 7 postępowań wyjaśniających. Wśród nieprawidłowości co prawda nie stwierdzili żadnej kradzieży choinek, ale wykryli 4 przypadki kradzieży stroiszu i 4 przypadki kradzieży drewna.

Przypominamy, że w okresie przedświątecznym nadleśnictwa prowadzą sprzedaż choinek, pozyskanych z plantacji lub cięć pielęgnacyjnych. Informacja o sprzedaży choinek na terenie Nadleśnictw RDLP w Radomiu: https://www.radom.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/choinki-prosto-z-lasu-juz-w-sprzedazy-