Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa pełni głównie rolę koordynującą, doradczą i wspierającą działalność edukacyjną nadzorowanych nadleśnictw.
Na terenie administrowanym przez RDLP w Radomiu, w działalności edukacyjnej wykorzystujemy ponad 280 różnorodnych obiektów. Wśród nich znajdują się 3 ośrodki edukacji leśnej. W celu poszerzenia oferty edukacyjnej leśnicy przygotowali liczne izby leśne i wiaty edukacyjne. Największą popularnością cieszą się ścieżki dydaktyczne, na których przez cały rok odbywają się zajęcia przygotowane przez leśników dla różnych grup wiekowych.

Zajęcia edukacyjne prowadzone w nadleśnictwie bawią i uczą poszanowania przyrody i szacunku do lasu

Na potrzeby edukacji leśnej na terenie RDLP w Radomiu leśnicy udostępnili następujące obiekty edukacji leśnej:
Ośrodek edukacji leśnej - obiekt funkcjonujący cały rok, posiada zaplecze dydaktyczne: bibliotekę, czytelnię, środki i sale dydaktyczne, wystawowe, audio-video, sanitariaty. Wyposażony dodatkowo w środki oraz obiekty służące edukacji i przebywającym w ośrodku osobom. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się 3 Ośrodki edukacji leśnej: Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. Bp Jana Chrapka w Nadleśnictwie Marcule, Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko oraz Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Kielce (będzie otwarty w marcu 2014 r.).
Leśna wiata edukacyjna - zadaszony obiekt na wolnym powietrzu, często z ażurowymi ścianami, wyposażony w stoły, ławy i inne urządzenia, umożliwiający przeprowadzenie zajęć edukacyjnych. Na terenie RDLP w Radomiu znajduje się 22 wiaty edukacyjne.
Izba edukacji leśnej - całorocznie lub sezonowo funkcjonujące pomieszczenia edukacyjne w obiekcie zamkniętym z ekspozycją. Istnieje możliwość przeprowadzenia w nim zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych. Na terenie RDLP w Radomiu znajduje się 12 izb edukacyjnych.
Leśna ścieżka dydaktyczna - wytyczona i oznakowana trasa w środowisku przyrodniczym, głównie leśnym, umożliwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności z przewodnikiem lub samodzielnie. Nadleśnictwa RDLP w Radomiu przygotowały 47 ścieżek edukacyjnych.
Punkt edukacji leśnej - oznakowane miejsce w terenie, przeznaczone do prowadzenia edukacji leśnej. Do punktu edukacji leśnej należą m. in. szkółka leśna, drzewostan, obiekt małej retencji. RDLP w Radomiu dysponuje ogółem 97 punktami edukacji leśnej.