Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się 11 parków krajobrazowych. Zajmują one łączny obszar 78,5 tys. ha.

W Puszczy Kozienickiej utworzono Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby – obecnie wchodzący w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Przedborski Park Krajobrazowy położony na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa wchodzi w skład Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego znajduje się Bolimowski Park Krajobrazowy położony na terenie Nadleśnictwa Grójec.

Pozostałe parki wchodzą w skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Obejmują swym zasięgiem teren nadleśnictw regionu świętokrzyskiego. Są to:

  • Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy,
  • Jeleniowski Park Krajobrazowy,
  • Sieradowicki Park Krajobrazowy,
  • Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy,
  • Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy,
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy,
  • Szaniecki Park Krajobrazowy,
  • Kozubowski Park Krajobrazowy.