Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych występuje łącznie 509 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa – 451 szt.,
  • grupy drzew – 33 szt.,
  • aleje – 1 szt.,
  • głazy narzutowe – 4 szt.,
  • skałki, groty, jaskinie – 10 szt.,
  • pomniki powierzchniowe – 10 szt. (1,76 ha).

Najciekawszym pomnikiem na terenie RDLP w Radomiu jest Dąb Bartek. Uważany jest za najstarsze drzewo w Polsce. Posiada imponujące wymiary:
Pierśnica: 3,14 m,
Obwód pnia na wysokości 1,30m: 9,85 m,
Obwód pnia przy ziemi: 13,4 m,
Wysokość: 30 m,
Rozpiętość korony: 20 m x 40 m.

Wiek drzewa szacuje się na około 700-1000 lat. Bartek jest pod opieką miejscowych leśników. Obecnie 8 konarów głównych podpartych jest teleskopowymi podporami. Dla ochrony drzewa zamontowano także instalację odgromową.