Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu położona jest na terenie 4 województw - głównie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Nadzoruje działalność 23 nadleśnictw. Na najcenniejszej przyrodniczo części z nich leśnicy utworzyli Leśne Kompleksy Promocyjne „Puszcza Kozienicka" i „Puszcza Świętokrzyska".

Około 2/3 powierzchni lasów położonych jest na terenie województwa świętokrzyskiego 1/3 na terenie województwa mazowieckiego, niewielkie fragmenty na terenie województw łódzkiego i małopolskiego.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu nadzoruje działalność 23 nadleśnictw o zróżnicowanych, często bardzo odmiennych warunkach przyrodniczych. Na terenie 3 z nich w regionie Puszczy Kozienickiej (Kozienice, Radom, Zwoleń) utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka", a na terenie 6 w regionie Puszczy Świętokrzyskiej (Daleszyce, Kielce, Łagów, Suchedniów, Skarżysko, Zagnańsk) LKP „Puszcza Świętokrzyska".

Blisko jedna trzecia (99 tys. ha) powierzchni tutejszych lasów została włączona do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ze względu na unikatowy charakter prawie 80% ich powierzchni objętych jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody. O wysokiej wartości przyrodniczej tutejszych lasów świadczy również fakt funkcjonowania na tym terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz 11 Parków Krajobrazowych.